DNA płodu

DNA płodu z krwi matki – nieinwazyjny test prenatalny SERAFIN Genetics +

Ciąża to bez wątpienia niezwykły okres w życiu kobiety, charakteryzujący się oczekiwaniem na narodziny maleństwa przez pełne 9 miesięcy. W trakcie tej wyjątkowej podróży, przyszłe matki często zmagają się z licznymi pytaniami
i niepewnościami, zwłaszcza w kontekście zdrowia swojego dziecka. W obliczu dostępności różnorodnych metod badań prenatalnych, kluczowe staje się wybór tych, które są nie tylko precyzyjne, ale także całkowicie bezpieczne zarówno dla mamy jak i dziecka. W naszej klinice oferujemy innowacyjne testy DNA płodu, przeprowadzane na podstawie próbki krwi pobranej od matki. Te bezinwazyjne badania nie tylko eliminują ryzyko dla matki i dziecka, ale również zapewniają szybkie i niezwykle dokładne wyniki, pozwalając na wczesne wykrycie ewentualnych wad wrodzonych. Dzięki analizie genetycznej wykonanej na podstawie badania krwi matki, jesteśmy w stanie dostarczyć obszerne informacje dotyczące zdrowia przyszłego noworodka (ryzyka występowania wad wrodzonych dziecka).

Na czym polega test DNA płodu z krwi matki?

Nieinwazyjne badanie wykonywane w naszej klinice to NIPT (ang. Non Invasive Prenatal Testing), czyli badanie wolnego płodowego DNA (cffDNA) z krwi matki. Jest to badanie prenatalne, które powinna wykonać każda przyszła mama, zwłaszcza jeśli chce mieć pewność, że dziecko w jej brzuchu rozwija się prawidłowo.

Z krwi (żylnej) pobranej od matki wyodrębnia się materiał pochodzenia płodowego, a następnie na jego podstawie ustala się ilość chromosomów. Zdrowy człowiek posiada 46 chromosomów, natomiast w przypadku wad genetycznych liczba ta może się różnić. Dzięki temu już na bardzo wczesnym etapie ciąży można ustalić, czy dziecko urodzi się np. z zespołem Downa. Jest to informacja o tyle pomocna, że wówczas przyszli rodzice mogą przygotować się dużo wcześniej do opieki nad dzieckiem z wadą lub zapewnić z wyprzedzeniem wsparcie neonatologa podczas porodu. Dzięki uzyskanym w badaniu NIPT informacjom przyszli rodzice mogą w dalszej kolejności zdecydować się także wykonać badania inwazyjne w których wzrasta ryzyko poronienia, gdyby istniała konieczność potwierdzenia diagnozy

Bezpieczeństwo badań prenatalnych

Test NIPT jest badaniem całkowicie nieinwazyjnym i bezpiecznym zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Aby go wykonać pobiera się krew żylną (bez tętniczej) matki (najczęściej po 10. tygodniu ciąży), a następnie oddaje się ją do laboratorium, gdzie zostaje poddana szeregowi badań. Teoretycznie wygląda to jak jedno z kontrolnych badań krwi, jakich jest wiele w trakcie tych 9 miesięcy ciąży. Co więcej, nie ma konieczności posiadania skierowania od lekarza prowadzącego ciążę. Kobieta, która zdecyduje się wykonać badanie, nie musi się także do niego
w żaden sposób przygotowywać. Jedynie Pacjentki, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe (np. Acard, Neoparin, Fraxiparine) powinny je odstawić na 24 godziny przed pobraniem krwi. Analiza i diagnostyka krwi w przypadku ich nieodstawienia może dawać błędne wyniki.

Wykonanie tego testu w żaden sposób nie powoduje ryzyka negatywnych powikłań u płodu, jak np. w przypadku amniopunkcji. Chociaż uważa się, że obecnie nawet amniopunkcja jest badaniem znacznie bezpieczniejszym niż jeszcze kilka lat temu, to jednak wciąż pozostaje wpisana na listę badań inwazyjnych, ponieważ 1% z nich kończy się utratą ciąży. Badanie NIPT w żaden sposób nie ingeruje w życie płodowe dziecka, dlatego też nie ma żadnych obaw co do jego wykonania.

DNA płodu

Czego dowiem się po wykonaniu testu prenatalnego NIPT?

Nieinwazyjny test prenatalny Serafin Genetics to przede wszystkim komfort psychiczny dla przyszłych rodziców. Wyniki badań dostępne są już po około
8 dniach. Dzięki nim dowiedzą się, czy płód rozwija się prawidłowo. Możliwość określenia liczby chromosomów dziecka wyodrębnionych z krwi matki pozwala wykrywać czy nie występują takie wady, jak zespół Downa (trisomia 21), zespół Patau (trisomia 13), zespół Edwardsa (trisomia 18) czy zespół Turnera.

Dla zniecierpliwionych rodziców mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość: test NIPT pozwala także poznać płeć nienarodzonego dziecka na długo przed tym, aż będzie to widoczne w trakcie badania USG. Każdy człowiek posiada dwa chromosomy płciowe: XX dla kobiet oraz XY dla mężczyzn. Jeśli więc w trakcie badania krwi matki wyjdzie, że znajdują się w niej same chromosomy X oznaczać to będzie, że wkrótce na świecie powita córkę.

Badania DNA płodu z krwi matki powinny wykonać przede wszystkim te kobiety, które są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia wad genetycznych. Wśród nich wymienia się m.in. wiek matki powyżej 35. roku życia, przypadki chorób genetycznych w rodzinie, w tym także poprzednie dzieci urodzone z chorobą genetyczną.

Badania przesiewowe

Należy pamiętać o tym, że badania prenatalne są badaniami przesiewowymi. Co to znaczy? Oznacza to, że są to badania profilaktyczne, które przeprowadza się, aby mieć pewność, że ciąża rozwija się prawidłowo. Pozwalają one odetchnąć przyszłym rodzicom z ulgą i oczekiwać w spokoju na ten wyjątkowy moment, jakim są narodziny dziecka. Są one bardzo czułe. W przypadku trisomii 21 dają nawet 99% pewności, a przy pozostałych wadach ponad 95%.

Warto więc skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje nam współczesna medycyna
i umówić się na wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych, które pozwalają wykryć na podstawie próbki krwi ciężarnej nieprawidłowości czy też określić płeć dziecka.


Echo serca płodu

Echo serca płodu Katowice-Gliwice – diagnostyka prenatalna i echokardiografia płodu

Według najnowszych statystyk co roku w Polsce rodzi się około 4 tys. dzieci z wadą serca, z czego 500 z nich wymaga interwencji chirurgicznej. Wcześnie wykryte schorzenie i poszerzenie diagnostyki pozwalają na podjęcie odpowiednich kroków już od pierwszych dni życia dziecka.

Czym jest echo serca płodu?

Echo serca dziecka jest badaniem kardiologicznym nieinwazyjnym, tj. takim, które nie narusza środowiska płodu. Jest zatem bezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka. Wykonywane za pomocą fal ultradźwiękowych umożliwia ocenę struktury narządu, jego kurczliwości, rytmu, a także wykryciu ewentualnych nieprawidłowości i schorzeń. Pozwala na wykrycie aż 90% wad wrodzonych powiązanych z sercem, co umożliwia podjęcie leczenia już na etapie prenatalnym, czyli w łonie matki.

Jak się wykonuje echo serca płodu?

Echo serca przypomina standardowe badanie USG, które przyszła mama wykonuje w ciąży regularnie. Lekarz nanosi na powłoki brzuszne dedykowany ku temu żel poprawiający przepływ ultradźwięków. Następnie, za pomocą głowicy USG, bada interesujący go obszar — w tym przypadku serce i przepływającą w nim krew dziecka. Na monitorze widać obraz klatki piersiowej płodu oraz serca. Pozwala to lekarzowi na ocenę jego budowy, prawidłowości funkcjonowania oraz poziomu tętna. Jednym z elementów badania jest tzw. Doppler służący do badania przepływów krwi w tętnicach i żyłach.

Echo serca płodu

Po co wykonuje się ECHO serca płodu?

Echokardiografia płodu to ważne badanie kardiologiczne, które pozwala wykryć różnorodne wady układu krążenia. Jednak nie jest badaniem rutynowym, oznacza to, że nie jest ono wykonywane u każdej ciężarnej. Skierowanie na badanie wystawia lekarz prowadzący ciążę. Wskazaniem jest podejrzenie wady serca płodu lub zaburzenia rytmu jego pracy. Nieprawidłowości mogą zostać wykryte na tzw. badaniu połówkowym, które przypada, między 18. a 22. tygodniem ciąży, a także podczas badań prenatalnych trzeciego trymestru, wykonywanych między 28. a 32. tygodniem ciąży.

Czynniki sprzyjające rozwojowi wad serca u dziecka:

 • Nieprawidłowy pomiar przezierności karkowej,
 • nieprawidłowo rozwinięty przewód żylny,
 • nieprawidłowości wykryte w czasie innych badań serca,
 • zespoły wad genetycznych,
 • obrzęk uogólniony.

Innymi sytuacjami, które stanowią podstawę do skierowania na badanie, są:

 • ukończenie 35. roku życia przez matkę,
 • cukrzyca ciążowa,
 • choroby tkanki łącznej,
 • spożywanie alkoholu w ciąży,
 • zaburzony układ krążenia i schorzenia z tym związane.

Niestety, może się zdarzyć, że wada serca płodu występuje samoistnie, tj. bez towarzyszącej wady genetycznej, bądź nieprawidłowości nie są wyraźnie uwidocznione w obrazie ultrasonograficznym. Z tego względu zaleca się, aby badanie było przeprowadzane profilaktycznie u każdej ciężarnej. Echo serca płodu wykonuje wykwalifikowany echokardiografista płodowy, czyli specjalista zajmujący się wyłącznie oceną serca płodu. Taką specjalistką w naszej klinice jest dr hab. n. med. Agata Włoch — jeden z 7 ekspertów w Polsce posiadający Certyfikat Umiejętności w zakresie echokardiografii i kardiologii prenatalnej (dla zaawansowanych) jako jedyny w tym zakresie uznawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W którym tygodniu ciąży robi się echo serca płodu?

Właściwym momentem na wykonanie echa serca płodu jest okres między 24. a 27. tygodniem ciąży — wówczas struktury serca są na tyle dobrze rozwinięte, aby na podstawie obrazu USG można było wykryć ewentualne nieprawidłowości. W niektórych przypadkach przeprowadzić je można już po 11. tygodniu ciąży. Dzieje się tak w momencie wykrycia widocznych nieprawidłowości podczas pierwszego badania prenatalnego przypadającego na okres między 11. a 14. tygodniem ciąży.

Jak rozpoznać wadę serca u płodu?

Wady serca na etapie prenatalnym, są kwalifikowane jako wady wrodzone, czyli takie, które powstają podczas kształtowania się narządów. W przypadku płodów ich wykrycie możliwe jest tylko za pomocą diagnostyki USG. O ile skierowanie może wystawić ginekolog prowadzący ciążę, o tyle badanie określające problemy z sercem wykonuje wyłącznie kardiolog prenatalny. Po rozpoznaniu wady kardiolog wdraża odpowiednie leczenie (w niektórych przypadkach możliwe jeszcze podczas życia płodowego) lub decyduje o podjęciu właściwych kroków, np. interwencji chirurgicznej tuż po porodzie. Takie postępowanie diagnostyczne pozwala na stworzenie optymalnych warunków porodu i opieki poporodowej dla noworodków.

Echo serca płodu

Jak się przygotować do echo serca płodu?

Mimo że echo serca nie jest badaniem skomplikowanym, przyszła mama musi pamiętać o kilku kwestiach. Do najważniejszych z nich należą:

 • wstrzymanie się od smarowania brzucha kremami i maściami na 3 dni przed badaniem,
 • odpowiednie nawodnienie organizmu (zaleca się wypicie 2-3 szklanek wody bezpośrednio przed badaniem),
 • przygotowanie dokumentacji medycznej aktualnej ciąży, a w przypadku problemów kardiologicznych u wcześniej urodzonych dzieci również ich dokumentacji,
 • opróżnienie pęcherza moczowego przed badaniem.

Ile trwa badanie - echo serca płodu?

W zależności od warunków technicznych, w tym ułożenia dziecka, badanie może trwać od 15 minut do godziny. W przypadku ułożenia płodu w pozycji utrudniającej badanie lekarz może zalecić zjedzenie czegoś słodkiego lub spacer, co powinno pobudzić ruchy dziecka i “zmusić” je do zmiany pozycji.

Co daje wykrycie wady serca na etapie prenatalnym?

Wykrycie wady serca na etapie prenatalnym, czyli w okresie przed urodzeniem dziecka, ma wiele istotnych korzyści i pozytywnych efektów. Umożliwia przede wszystkim wcześniejszą interwencję medyczną, planowanie leczenia i opieki, oraz zwiększa szanse na poprawę wyników zdrowotnych i jakości życia zarówno matki, jak i nienarodzonego dziecka. W dzisiejszych czasach medycyna oferuje perspektywę leczenia chorób serca u dziecka jeszcze przed narodzeniem, takich jak arytmia czy niewydolność krążenia. W niektórych przypadkach wady serca mogą wymagać interwencji chirurgicznych zaraz po urodzeniu. Wykrycie wady w fazie prenatalnej pozwala lekarzom na planowanie dokładnych procedur i przygotowanie zespołu medycznego do interwencji zaraz po narodzinach.

Echo serca w Serafin Clinic – dlaczego warto nam zaufać?

Jesteśmy nowoczesną kliniką zatrudniającą wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie ginekologii, położnictwa, perinatologii diagnostyki prenatalnej. Nasza oferta obejmuje konsultacje z echokardiografistą płodowym, który precyzyjnie oceni budowę i pracę serca płodu. Specjalistką w naszej klinice jest dr hab. n. med. Agata Włoch — jeden z niewielu ekspertów w tym zakresie przyjmujący na terenie Polski. Jako jeden z nielicznych podmiotów leczniczych na rynku mamy możliwość wykonania USG 3D i 4D.

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem ciąży – zarówno fizjologicznej, jak i zagrożonej. W naszym postępowaniu priorytetem jest empatyczne i indywidualne podejście, Zatroszczymy się o każdą przyszłą mamę, okazując jej pełne zrozumienie i troskę.

 


Testy genetyczne gliwice

Testy genetyczne Test NIPT

Nieinwazyjne badanie genetyczne - Test NIPT

Ciąża to niezwykły czas, na który czeka wiele par starających się o dziecko. Pojawia się wówczas mnóstwo sprzecznych uczuć, takich jak radość i ekscytacja, a z drugiej strony lęk i niepewność. Wielu przyszłych rodziców odczuwa obawę o zdrowie maluszka. Na szczęście współczesna medycyna wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki odpowiedniej diagnostyce prenatalnej możliwe jest wykrycie różnego rodzaju wad, nieprawidłowości i schorzeń znacznie wcześniej i wdrożenie ich leczenia jeszcze w momencie, gdy dziecko znajduje się w brzuchu mamy. Klinika Serafin realizuje testy genetyczne w ramach badań prenatalnych.

Aktualnie przyszli rodzice mogą skorzystać z wielu możliwości diagnostycznych: od dokładnego badania ultrasonograficznego po wykonanie testów genetycznych z krwi. Jednym z takich rozwiązań jest test NIPT (Non-invasive Prenatal Test). Wykrywa on nieprawidłowości w budowie chromosomów w DNA dziecka. Jest to znacznie bezpieczniejsza alternatywa dla inwazyjnych testów genetycznych.

W Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet każdej przyszłej mamie zapewniamy kompleksową opiekę prenatalną. Jest to niezwykle istotne, aby wspierać je podczas tego niezwykłego czasu, jakim jest ciąża. Nasi doświadczeni specjaliści dysponują ogromną wiedzą, co znacznie przekłada się na jakość oferowanych przez nas usług. Wszystkie badania oraz ich przebieg są dokładnie omawiane z Pacjentką, aby rozwiać jej wątpliwości i zapewnić spokój, który jest wówczas tak potrzebny.

Na czym polega test NIPT i na czym polegają testy genetyczne?

Test NIPT polega na badaniu krwi matki. Dzięki temu można oszacować z prawie stuprocentową pewnością ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka. Test wykrywa nieprawidłowości w budowie chromosomów w DNA. Jest najczęściej wybieranym bezinwazyjnym badaniem prenatalnym.

Badanie krwi jest alternatywą dla bardziej inwazyjnego badania, jakim jest amniopunkcja.

Jakie są korzyści z wykonania testu NIPT?

Dzięki wykonaniu badań genetycznych wielu rodziców może odetchnąć z ulgą i spokojnie przygotować się na przyjście na świat maluszka. Poprawia to komfort i samopoczucie przyszłej mamy.

Także dzięki otrzymanemu wynikowi przyszli rodzice mogą przygotować się na wychowanie dziecka z ewentualną wadą genetyczną. Badanie NIPT pozwala zdiagnozować choroby takie, jakie zespół Downa, Edwardsa i Patau oraz inne mikronieprawidłowości w strukturze DNA.

Dodatkowo wykonując badanie NIPT przyszli rodzice mogą poznać płeć dziecka znacznie wcześniej niż poprzez standardowe badanie ultrasonograficzne.

Jak wygląda test NIPT - badanie genetyczne?

Test NIPT jest całkowicie bezpieczny i bezinwazyjny zarówno dla matki, jak i dziecka. Jest również bezbolesny, ponieważ do badania pobierana jest tylko niewielka ilość krwi z żyły łokciowej matki. Zaleca się jego wykonanie po 10. tygodniu ciąży.

Próbka zostaje przekazana do laboratorium, gdzie przy użyciu zaawansowanych technik sekwencjonowania zostanie wyizolowany materiał genetyczny dziecka. Na jego podstawie można ocenić prawidłowość budowy chromosomów.

Na wyniki badania czeka się około 8 dni.

DNA płodu

Jak przygotować się do testu NIPT?

Wykonanie testu NIPT nie wymaga od Pacjentki żadnego przygotowania, ale w przypadku kiedy pacjentka przyjmuje leki rozrzedzające krew powinna je odstawić 24h przed badaniem. Można go wykonać o dowolnej porze dnia. Dodatkowo nie trzeba być na czczo.

Wskazania do wykonania testu NIPT:

 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • ciąża poprzez zapłodnienie in vitro,
 • wystąpienie aberracji chromosomalnej w przypadku poprzedniej ciąży,
 • posiadanie w rodzinie przypadków wad genetycznych,
 • nieprawidłowy wynik pozostałych badań,
 • stres rodziców wynikający z niepewności o zdrowie dziecka.

Przeciwwskazania do wykonania testu NIPT:

 • matki, u których występuje aberracja chromosomalna,
 • przebyte przeszczepy narządów,
 • przebyta transfuzja krwi,
 • przebyta terapia przy użyciu komórek macierzystych,
 • poronienie w ciągu ostatnich 8 tygodni poprzedzających badanie.

Każdej kobiecie będącej w ciąży Warto zapoznać się z badaniem prenatalnym Amniopunkcja Gliwice


Chirurgia plastyczna

Chirurgia plastyczna dla dobrego samopoczucia i atrakcyjności fizycznej – rozmowa z Dr Agnieszką Niewczas - Maciejewska

W najnowszym wydaniu działu zdrowia i urody kobiecego portalu "GentleWoman" Polska, redakcja skupiła się na wybitnej postaci w dziedzinie medycyny estetycznej doktor Agnieszce Niewczas - Maciejewska. Znana z niezwykłego profesjonalizmu i zaangażowania, doktor Niewczas - Maciejewska oferuje swoim pacjentom usługi chirurgii plastycznej, które spełniają najwyższe standardy jakości.

W swojej praktyce, Pani doktor łączy zaawansowaną wiedzę medyczną z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, co pozwala jej na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i komfortu pacjentów. Jej podejście do każdego przypadku jest indywidualne, co gwarantuje nie tylko wysoką efektywność terapii, ale również pełną satysfakcję osób korzystających z jej usług.

Doktor Niewczas - Maciejewska jest nie tylko wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, ale również aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem na licznych konferencjach i sympozjach medycznych. Jej praca i zaangażowanie zostały wielokrotnie docenione w środowisku medycznym, co potwierdza jej pozycję jako jednej z czołowych postaci w polskiej chirurgii plastycznej.

Doktor Agnieszka Niewczas - Maciejewska zapewnia usług chirurgii plastycznej na najwyższym poziomie. W osobistej rozmowie, którą można przeczytać tutaj klikając WYWIAD, podkreśliła, że pacjenci doceniają odzyskaną pewność siebie oraz poprawę samopoczucia po zabiegach chirurgicznych. Dobre samopoczucie i zadowolenie z siebie nie mają ceny. Zabiegi medyczne, które są realizowane przez Panią doktor, pozwalają pacjentom odzyskać pewność siebie i poczuć się lepiej.

Odstające uszy, za duży nos czy opadające górne powieki nie muszą zatruwać życia.

Wystarczy wybrać się do eksperta, opowiedzieć o problemie i skorygować go. Wiele osób cierpi z powodu dużego, garbatego lub nieproporcjonalnego nosa. Tak być nie musi. Doktor Agnieszka Maciejewska-Niewczas oferuje zabiegi pozwalające skorygować urodę w sposób skuteczny. Profesjonalizm zapewnia pełne bezpieczeństwo procedury medycznej. Człowiek akceptujący własny wygląd jest pewny siebie, piękniejszy i lepiej radzi sobie w życiu. Nie ukrywa się za makijażem, włosami, nie cierpi z powodu niedoskonałego wyglądu. Aspekt psychologiczny w przypadku takich zabiegów ma bardzo duże znaczenie, o czym pani doktor powiedziała dziennikarce portalu "GentleWoman".

Czy chirurgia plastyczna jest fanaberią?

Nie jest to prawda. Chirurgia plastyczna nie jest fanaberią, lecz spełnieniem ludzkich potrzeb. Duży nos, za mały biust, opadające powieki górne czy odstające uszy potrafią zatruć życie. Młodzież i dorośli ludzie nieraz cierpią z powodu niedoskonałego wyglądu fizycznego. Oczy i uszy to atrybuty urody. Niewielka korekta pozwala prezentować się lepiej, pokazywać twarz w pełnej krasie. Nie tylko panie, ale też panowie pozwalają sobie na korekty wyglądu. Kobiety mogą zamaskować odstające uszy dłuższymi włosami, ale w przypadku panów jest to o wiele trudniejsze. Ulgę przynosi zabieg, dzięki któremu zamiast dużych, odstających uszu można pokazać światu małe, zgrabne uszka. Pani po operacji uszu może mieć krótkie włosy lub upinać je w kok. Dzięki temu będzie lepiej się prezentować i poczuje się piękniejsza, zaakceptuje siebie. Ma to ogromne znaczenie dla dalszego życia takiej osoby. Rekonstrukcja uszu po wypadku to zupełnie inna rzecz, ale też ważna dla samopoczucia takiej osoby.

Chirurgia plastyczna

Kiedy wykonać zabieg bleaforplastyki lub otoplastyki?

Pora roku teoretycznie nie ma znaczenia, ale lepiej jest wykonać taki zabieg po urlopie, po wakacjach. Nie trzeba będzie nosić opatrunków w upalne dni i będzie można skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Ważny jest wiek pacjenta — uszu nie operuje się u małych dzieci, lecz taki zabieg wykonuje się u dziecka mającego 9-10 lat. Wtedy twarz będzie miała już odpowiednie proporcje. Po zabiegu dziecko ma szwy, które zdejmuje się po około dwóch tygodniach. Co ważne chirurgia plastyczna nie oznacza bólu — zabiegi przeprowadzane są pod znieczuleniem miejscowym lub ogólnym. Nad pacjentem czuwa anestezjolog, co dodatkowo wpływa na bezpieczeństwo. Pacjent ma czuć się komfortowo i być odpowiednio zaopiekowany. Doktor Niewczas — Maciejewska przykłada do tego bardzo dużą wagę.

Jak przygotować się do zabiegu?

Doktor radzi wykonać badania krwi takie, jak morfologia, należy zbadać układ krzepnięcia, elektrolity. W przypadku osób cierpiących na schorzenia tarczycy bada się hormon tarczycy. Nie są to skomplikowane badania, ale konieczne w celu uniknięcia komplikacji zdrowotnych. Warto odwiedzić Serafin Clinic w Gliwicach, porozmawiać, skonsultować się ze specjalistką i umówić na zabieg, który przyczyni się do poprawy komfortu funkcjonowania. Pacjent po zabiegu wraca do pracy i codziennego funkcjonowania już po 7-8 dniach, co jest bardzo krótkim czasem i nie zaburza rytmu funkcjonowania na co dzień.

Specjalizacje Dr Agnieszka Niewczas - Maciejewska - chirurgia plastyczna Katowice - Gliwice 

 


Badanie w ciąży

Badanie w ciąży – GINEKOLOGIA Katowice - Gliwice - kiedy iść na pierwszą wizytę u ginekologa i jak się przygotować?

Ciąża jest wyjątkowym stanem w życiu kobiety wymagającym regularnej opieki ginekologicznej. Potwierdzenie ciąży u lekarza jest niezbędne do korzystania z takich świadczeń jak urlop macierzyński czy świadczenia rodzinne z tytułu urodzenia dziecka. Systematyczne wizyty lekarskie pozwalają ponadto na ocenę prawidłowego rozwoju ciąży, a w przypadku występowania nieprawidłowości – wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Kiedy pierwsza wizyta u ginekologa w ciąży? Badanie w ciąży to kluczowy element opieki prenatalnej.

Przyjęło się, że pierwsza wizyta w ciąży wypada między 6. a 8. tygodniem liczonym od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Jeżeli zależy Ci na wcześniejszym potwierdzeniu, że doszło do zapłodnienia, możesz wykonać oznaczenie stężenia gonadotropiny kosmówkowej w surowicy krwi. Badanie beta HCG jest przeprowadzane już od 6-8 dnia po owulacji. USG dopochwowe pozwoli natomiast ustalić, czy ciąża jest umiejscowiona prawidłowo w jamie macicy. Ultrasonograficzne badanie dopochwowe, które uwidoczni pęcherzyk ciążowy, wykonywane jest między 4. a 5. tygodniem ciąży.

Karta przebiegu ciąży zakładana jest w czasie pierwszej lub drugiej wizyty. Wyjątkiem może być negatywna historia wcześniejszych ciąż (poronienia). Wówczas zalecane jest zgłoszenie się do ginekologa tuż po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu ciążowego. W połączeniu z udokumentowanym wzrostem hormonu beta HCG może być wskazaniem do włączenia odpowiedniej farmakologii. Badanie beta HCG można wykonać w naszej klinice bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Pierwszy trymestr ciąży

Pierwszy trymestr ciąży, liczony od jej początku do zakończenia 12. tygodnia, to czas zwiększonej częstotliwości badań krwi i moczu, a także pierwszego badania prenatalnego, umożliwiającego wykrycie ewentualnych wad w strukturach rozwoju płodu. To kluczowy etap związany z intensywnym rozwojem zarodka i wystąpieniem pierwszych objawów ciążowych. W tym czasie istnieje także największe ryzyko utraty ciąży.

Szacuje się, że poronieniu ulega 1 na 6 potwierdzonych ciąż, z czego najczęstszą przyczyną są wady genetyczne. W przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia wady zalecamy konsultację genetyczną jeszcze przed podjęciem próby zajścia w ciążę. W Serafin Clinic poradnictwo genetyczne prowadzi jeden z największych ekspertów genetyki w Polsce prof. dr n. med. Aleksandra Jezela-Stanek.

wizyta u ginekologa w ciąży

Jak wygląda pierwsza wizyta ciężarnej u ginekologa?

Pierwsza wizyta ciężarnej składa się z badania na fotelu ginekologicznym, dopochwowego badania USG oraz – w przypadku potwierdzenia ciąży – wywiadu medycznego i wystawienia skierowania na odpowiednie badania.

Ginekolog zakłada również kartę ciąży, w której dokonuje regularnych wpisów dotyczących ciężarnej (waga, ciśnienie krwi i wyniki badań) oraz płodu (rozmiar, waga i tętno). Książeczka przebiegu ciąży to bardzo ważny dokument, który zawiera cenne informacje dla lekarza prowadzącego, lekarzy innych specjalności oraz personelu szpitalnego. Karta ciąży jest niewielka i poręczna, dlatego zaleca się, aby ciężarne stale nosiły ją przy sobie.

Pierwsza wizyta w ciąży u ginekologa – jakie badania trzeba wykonać?

Podstawowymi badaniami, na które ginekolog kieruje ciężarną, jest morfologia krwi oraz badanie moczu (ponawiane przed każdą kolejną wizytą). Ponadto do badań zlecanych już na pierwszej wizycie zaliczyć można:

 • oznaczenie grupy krwi,
 • przeciwciała odpornościowe,
 • glukoza na czczo,
 • badanie WR,
 • badanie przeciwciał anty-HIV,
 • przeciwciała anty-HCV,
 • przeciwciała przeciw toksoplazmozie,
 • przeciwciała przeciw różyczce,
 • badanie cytologiczne,
 • TSH,
 • zalecenie kontroli stomatologicznej,
 • badanie genetyczne.

Interpretacja wyników badań przez ginekologa prowadzącego pozwala na sprawdzenie prawidłowości w przebiegu ciąży, a w przypadku występowania odchyleń – poszerzenie diagnostyki.

Dlaczego kobiety decydują się prowadzić ciążę prywatnie?

W wielu przypadkach kobiety decydują się na prywatne prowadzenie ciąży, co związane jest ze znacznie wyższymi kosztami niż korzystanie z usług publicznej opieki medycznej. Głównymi powodami są skrócony czas oczekiwania na wizytę oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu ginekologicznego. Kobiecie ciężarnej przysługuje prawo, aby w ramach NFZ dostać się do lekarza nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, niemniej praktyka pokazuje, że okres ten może ulec wydłużeniu.

W przypadku wizyt prywatnych problem z kolejkami jest o wiele mniejszy, a w niektórych gabinetach można liczyć na wizytę już w dniu zgłoszenia. W naszej klinice zawsze mamy na uwadze dobro ciężarnej. Każda kobieta, wymagająca pilnej konsultacji, zostanie przyjęta jeszcze tego samego lub następnego dnia.

Istotnym aspektem jest również sprzęt ginekologiczny pozostający na wyposażeniu szpitali. Prywatne gabinety i kliniki dysponują bardziej zaawansowaną aparaturą, co przekłada się na jakość interpretowania obrazu USG, a tym samym – szybszą reakcję w przypadku jakichkolwiek odchyleń wzrastania płodu.

Nasza klinika wyznacza nowe standardy w branży medycznej. Prezentujemy holistyczne podejście i podchodzimy indywidualnie do każdej pacjentki. Prowadzimy kilka gabinetów wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt ultrasonograficzny.

USG w ciąży

Prowadzenie ciąży fizjologicznej, a ciąży patologicznej

O ciąży fizjologicznej, czyli takiej, która rozwija się prawidłowo, mówimy w przypadku niskiego ryzyka wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości. Jej prowadzenie podlega określonym standardom i rekomendacjom opracowanym przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem ciąży, począwszy od jej potwierdzenia w czasie badania USG. Stale monitorujemy rozwój płodu i stan zdrowia ciężarnej za pośrednictwem regularnych badań krwi i moczu, a także diagnostyki USG. Każda ciąża fizjologiczna jest wskazaniem do przeprowadzenia trzech badań prenatalnych, po jednym na każdy trymestr, dzięki którym wykluczyć można ewentualne wady rozwojowe płodu.

Kiedy mamy do czynienia z ciążą patologiczną?

Prowadzenie ciąży patologicznej, czyli kwalifikowanej jako ciąża wysokiego ryzyka, wygląda nieco inaczej. Biorąc pod uwagę, że jest obarczona niekorzystnym zakończeniem, częstotliwość konsultacji ginekologicznych ulega zwiększeniu.

Do czynników definiujących ciążę patologiczną zaliczyć można:

 • wiek matki (poniżej 15. i powyżej 40. roku życia),
 • obciążenie cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnościami narządów i anemią,
 • nisko osadzone łożysko,
 • choroby związane z układem immunologicznym,
 • wcześniejsze, nawracające poronienia.

Podstawowym elementem prowadzenia ciąży patologicznej jest zebranie odpowiedniego wywiadu medycznego oraz regularne kontrole ginekologiczne. Niejednokrotnie zaleca się także leżenie przez większość ciąży lub pobyt w szpitalu.

W naszej klinice — jako jedyni na Śląsku — otworzyliśmy poradnię ciąży wysokiego ryzyka, którą prowadzi prof. dr hab. n. med. Wojciech Cnota — uznany ekspert z zakresu perinatologii, ginekologii, położnictwa i diagnostyki prenatalnej.


Badania prenatalne NFZ Gliwice

Badania prenatalne NFZ Gliwice

Badania prenatalne NFZ Gliwice, które można wykonać na NFZ w Serafin Clinic Klinika dla Kobiet. Badania prenatalne są jednymi z najważniejszych, jakie wykonuje się w ciąży. Dzięki nim można stwierdzić, czy występują wady anatomiczne i genetyczne u dziecka oraz różnego rodzaju nieprawidłowości zagrażające życiu lub zdrowiu matki. Wiele badań prenatalnych refundowanych jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego tym bardziej warto z nich skorzystać.

Wśród refundowanych badań są nieinwazyjne i inwazyjne. Ich wykonanie zależne jest od zaleceń lekarza prowadzącego ciążę. Należy pamiętać, iż wszystkie badania prenatalne mają na celu ocenę zdrowia dziecka, aby następnie móc wdrożyć ewentualne leczenie. Odpowiednia diagnostyka podczas trwania całej ciąży pozwala zaplanować dalsze postępowanie w każdej możliwej sytuacji.

Przy wyborze kliniki warto zwrócić uwagę zarówno na doświadczenie lekarza, jak i sprzęt, którym wykonywane będzie badanie. W Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet posiadamy zaplecze świetnych specjalistów z zakresu diagnostyki prenatalnej. Dzięki licznym szkoleniom zagranicznym oferujemy naszym Pacjentkom wiedzę i doświadczenie, tak bardzo potrzebne w wykonywaniu badań prenatalnych.

Serafin Clinic Gliwice - Klinika na Śląsku to wyjątkowe miejsce. Jako jedni z nielicznych na Śląsku i jako pierwsi w Gliwicach dysponujemy aparatem do ultrasonografii SAMSUNG HERA W9. Wyróżnia się on niezwykłą precyzją i dokładnością. Dzięki temu wiemy, że przeprowadzane przez nas badania są na najwyższym poziomie.

Kto może skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych?

Aby skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych refundowanych przez NFZ, Pacjentka musi spełniać konkretne wymogi. Należą do nich:
- wiek powyżej 35 lat,
- wcześniejsze urodzenie dziecka z wadą rozwojową lub genetyczną,
- złe wyniki pozostałych badań prenatalnych,
- udokumentowane obciążenie genetyczne występujące w najbliższej rodzinie,
- stwierdzona u co najmniej jednego z rodziców strukturalna aberracja chromosomowa.

Każda Pacjentka zgłaszająca się do Serafin Clinic Gliwice - Kliniki dla Kobiet na Śląsku w celu wykonania bezpłatnych badań prenatalnych musi okazać skierowanie uprawniające do skorzystania z nich. Na skierowaniu muszą znaleźć się wszystkie niezbędne dane Pacjentki oraz opis występujących nieprawidłowości.

Jakie badania prenatalne można wykonać na NFZ?

W ramach refundacji NFZ można wykonać 5 badań prenatalnych:

 • badanie USG wykonywane pomiędzy 11. a 13. tygodniem ciąży, tak zwane „genetyczne”,
 • badanie USG wykonywane pomiędzy 18. a 23. tygodniem ciąży, tak zwane „połówkowe”,
 • badanie PAPP-A,
 • amniopunkcja,
 • biopsja kosmówki.

Jak wyglądają badania prenatalne wykonywane na NFZ?

Badanie USG wykonywane pomiędzy 11. a 13. tygodniem ciąży

Jest to tak zwane badanie genetyczne. Wykonuje się je pod koniec I trymestru ciąży. Można wówczas stwierdzić występowanie różnego rodzaju wad anatomicznych i genetycznych u dziecka.

Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne. Za pomocą specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego lekarz jest w stanie ocenić budowę anatomiczną dziecka oraz możliwość wystąpienia aberracji chromosomalnych takich, jak zespół Downa, Edwardsa i Patau’a. W razie jakichkolwiek wątpliwości Pacjentka może zostać poddana dalszej diagnostyce.

Badanie USG wykonywane pomiędzy 19 a 23 tygodniem ciąży

Jest to tak zwane badanie połówkowe. Jest całkowicie bezinwazyjne i bezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka. Polega na ocenie ultrasonograficznej anatomii dziecka. Na podstawie wszystkich uzyskanych wyników możliwe jest określenie wagi i wieku malucha, a tym samym przybliżonej daty porodu.

Dzięki temu badaniu możliwe jest rozpoznanie różnego rodzaju nieprawidłowości zarówno w budowie zewnętrznej, jak i wewnętrznej płodu. Podczas wykonywania tego badania lekarz ginekolog jest w stanie wychwycić m.in. wady serca lub mózgu, które nie zostały wykryte podczas poprzedniego badania prenatalnego.

Badanie PAPP-A

Badanie PAPP-A nazywane jest też testem podwójnym. Składa się z dwóch części: ultrasonografii i badania krwi matki. Jest całkowicie bezpieczne i bezinwazyjne.

Test PAPP-A powinien być wykonany pomiędzy 11. a 13+6 tygodniem ciąży. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wówczas najbardziej widoczna na USG jest przezierność karkowa płodu. To na jej podstawie lekarz ocenia ryzyko wystąpienia wad genetycznych.

Podczas badania krwi sprawdzane są markery odpowiedzialne za występowanie chorób genetycznych. W krwi sprawdzane jest stężenie białka A oraz ilości występującego we krwi wolnego beta HCG, czyli jednostki występującej w surowicy ciężarnej kobiety.

Pacjentki, u których stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka, zostają skierowane na dalsze inwazyjne badania diagnostyczne.

Amniopunkcja

Badanie prenatalne wykonywane w ramach refundacji NFZ. Polega na nakłuciu igłą jamy owodni, z której pobiera się około 15 ml płynu owodniowego do badania podczas ścisłej kontroli ultrasonograficznej. Na podstawie pobranego płynu można określić kariotyp płodu, czyli zestaw chromosomów. Amniopunkcja nieprzeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Dzięki doświadczeniu lekarza wykonującego amniopunkcję oraz wykorzystaniu najnowocześniejszego aparatu USG badanie jest bezpieczne dla matki i dziecka.

Amniopunkcję wykonuje się między 14. a 20. tygodniem ciąży. Pozwala wykryć ciężkie wady rozwojowe u dziecka i wdrożyć leczenie, jak najszybciej.

Biopsja kosmówki

Jest to badanie prenatalne w ramach refundacji NFZ, polega na pobraniu trofoblastu z kosmówki na podstawie pobranego materiału. Dzięki temu można określić kariotyp płodu, czyli zestaw chromosomów. Biopsja kosmówki przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Biopsje kosmówki wykonuje się pomiędzy 12 a 14 tym tygodniem ciąży.

Jakie korzyści niesie za sobą wykonanie badań prenatalnych?

Badania prenatalne pozwalają określić ryzyko wystąpienia wad genetycznych i rozwojowych u dziecka. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie odpowiedniego leczenia jeszcze w momencie, gdy dziecko znajduje się w brzuchu matki.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia aberracji chromosomalnych przyszli rodzice mogą przygotować się wcześniej do opieki nad dzieckiem.

Wykonanie badań prenatalnych sprawia, że przyszła mama ze spokojem może oczekiwać rozwiązania. Znikają niepewność oraz strach przed nieznanym.

Jak przygotować się do badań prenatalnych?

Wszystkie badania prenatalne nie wymagają od Pacjentki wcześniejszego przygotowania. Można je wykonać o dowolnej porze dnia. Przyszła mama nie musi być w tym czasie na czczo oraz opróżniać pęcherza moczowego.

Wskazania do wykonania badań prenatalnych:

 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • występowanie wad genetycznych w najbliższej rodzinie,
 • wcześniejsze urodzenie dziecka z wadami anatomicznymi lub genetycznymi,
 • występowanie aberracji chromosomalnej przynajmniej u jednego z rodziców,
 • nieprawidłowe wyniki wcześniejszych badań obrazowych lub biochemicznych,
 • w przypadku leczenia matki we wczesnej fazie ciąży antybiotykami, chemioterapią, promieniowaniem jonizującym lub lekami na padaczkę.

 
Więcej przeczytasz tutaj
 


amniopunkcja

Amniopunkcja Gliwice

Amniopunkcja Gliwice - inwazyjne badanie prenatalne

Amniopunkcja inaczej nazywana jest amniocentezą. Jest to jedno z badań prenatalnych wykonywanych w ciąży. Należy do grupy badań inwazyjnych i jego wykonanie zaleca się w przypadku, gdy wcześniejsze badania uzyskały zły lub niejasny wynik. W wielu przypadkach badanie to jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonanie amniopunkcji zaleca się w momencie, gdy ryzyko wad płodu jest większe, niż ryzyko powikłań.

Decydując się na wykonanie amniopunkcji, warto kierować się zarówno doświadczeniem lekarza, jak i zapleczem w postaci specjalistycznego sprzętu ultrasonograficznego. To wszystko sprawia, że badanie jest znacznie bezpieczniejsze, a ryzyko wystąpienia jakichkolwiek powikłań znikome.

W Serafin Clinic na Śląsku - Klinice dla Kobiet amniopunkcja wykonywana jest przez doświadczonego lekarza ginekologa. Wszyscy nasi specjaliści posiadają certyfikat londyńskiej fundacji „The Fetal Medicine Foundation”. Ogromna wiedza, poprzedzona licznymi certyfikacji sprawia, że zaufały nam Pacjentki z całego Śląska.

Nasza klinika w Gliwicach na Śląsku dysponuje zapleczem w postaci najnowszego aparatu ultrasonograficznego. Jest to niezwykle istotne, ponieważ badanie wykonywane jest pod ścisłą kontrolą USG.

Na czym polega amniopunkcja?

Amniopunkcja polega na pobraniu płynu owodniowego w celu wykrycia wad i nieprawidłowości genetycznych występujących u dziecka. Jest to badanie inwazyjne, jednak jeśli jest wykonywane przez doświadczonego lekarza, ryzyko wystąpienia jakichkolwiek powikłań jest niewielkie.

Badania najlepiej wykonać po 15. tygodniu ciąży, wówczas jest najbardziej przewidywalne. Istnieje również możliwość wykonania amniopunkcji w innym terminie, jednak jest to zależne od decyzji lekarza oraz predyspozycji Pacjentki.

Amniopunkcja wykrywa wiele chorób genetycznych, w tym zespół Downa, Edwardsa i Patau’a. Oprócz tego dzięki badaniu możliwe jest określenie, czy nie występują u dziecka mutacje genów powodujących choroby metaboliczne, jak mukowiscydoza, dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a, rdzeniowy zanik mięśni i anemia sierpowata.

Jakie są korzyści wykonania amniopunkcji?

Wykonanie amniopunkcji jest dziś zabiegiem znacznie bardziej bezpiecznym i przewidywalnym, jeśli jest wykonywana przez doświadczonego lekarza. Pozwala wykryć aż ponad 200 nieprawidłowości. Dzięki temu można ocenić, czy u dziecka nie występują żadne wady i schorzenia genetyczne. W przypadku ich potwierdzenia możliwe jest wdrożenie leczenia jeszcze w momencie, gdy płód znajduje się w brzuchu lub zaplanować je od razu po rozwiązaniu.

Wielu rodziców, którzy otrzymali diagnozę o możliwości wystąpienia różnego rodzaju wad u dziecka, ma możliwość wcześniejszego przygotowania się do opieki nad nim. Może również skorzystać z opieki psychologicznej w razie takiej konieczności.

Także kobiety, które z powodów psychologicznych decydują się na zabieg amniopunkcji, po otrzymaniu wyników badania mogą odetchnąć z ulgą i ze spokojem przygotować się do zbliżającego się porodu. Znacznie poprawia się ich komfort psychiczny.

Jak wygląda wykonanie amniopunkcji?

Amniopunkcja w Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet wykonywana jest przez lekarza ginekologa z wieloletnim doświadczeniem. Trwa około 30 minut. Odbywa się w sterylnych warunkach na sali zabiegowej.

W pierwszej kolejności odkażane są powłoki brzuszne, które lekarz następnie nakłuwa przy pomocy bardzo cienkiej igły. Zostaje ona wprowadzona do macicy, gdzie nakłuwany jest pęcherz płodowy, z którego pobiera się materiał do badania. Wszystko odbywa się pod ścisłą kontrolą USG.

Około 20 ml pobranego płynu owodniowego, w którym znajdują się komórki płodu, zostają przekazane do laboratorium. Tam zostaną poddane hodowli. Po kilku tygodniach na ich podstawie można będzie określić zestaw chromosomów dziecka. Wyniki amniopunkcji są dostępne po około 3 tygodniach od zabiegu.

amniopunkcja gliwice

Jakie są możliwe powikłania po amniopunkcji?

Amniopunkcja jest zaliczana do grupy badań prenatalnych inwazyjnych, jednak ryzyko wystąpienia powikłań wynosi 1%.

Możliwe powikłania po amniopunkcji:

 • poronienie,
 • pęknięcie pęcherza płodowego,
 • utrata wód płodowych,
 • uszkodzenie narządów płodu poprzez ich nakłucie,
 • uszkodzenie łożyska,
 • uszkodzenie pępowiny,
 • zakażenie wewnątrzmaciczne.

Znacznie bezpieczniejszą alternatywą dla amniopunkcji jest wykonanie testu NIPT. Jest to badanie prenatalne całkowicie bezpieczne i bezinwazyjne dla matki i dziecka. Wykonuje się je na podstawie krwi Pacjentki pobranej z żyły łokciowej. Można wykonać je już po 10. tygodniu ciąży. Pozwala ocenić ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u dziecka.

Kiedy amniopunkcja jest refundowana?

Zabieg amniopunkcji może być refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym celu Pacjentka musi uzyskać od lekarza prowadzącego ciążę lub lekarza genetyka specjalne skierowanie na zabieg.

Skierowanie zostaje wystawione w momencie, gdy lekarz stwierdzi, iż badanie jest niezbędne do dalszego postępowania i prowadzenia ciąży.

Jak przygotować się do amniopunkcji?

Każda wizyta w Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet poprzedzona jest konsultacją. Wówczas lekarz prowadzący oceni stan Pacjentki oraz sprawdzi całą dokumentację medyczną.

Przed badaniem niezbędne jest dostarczenie aktualnego wyniku grupy krwi, a w przypadku grupy krwi ujemnej badania przeciwciał anty-RhD nie starszego niż 2 tygodnie od wyniku tego badania. Lekarz wykonujący amniopunkcję musi potwierdzić, iż nie ma ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego. W przypadku, gdy zachodzi taka obawa, Pacjentka powinna otrzymać immunoglobulinę anty-Rh D.

Bezpośrednio do badania Pacjentka nie musi się specjalnie przygotowywać. Można je wykonać o dowolnej godzinie. Dodatkowo nie trzeba być na czczo.

Wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu amniopunkcji.

Wskazania do wykonania amniopunkcji:

 • gdy wyniki wcześniejszych badań nieinwazyjnych wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia wad genetycznych u dziecka,
 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • wcześniejsza ciąża, podczas której stwierdzono aberrację chromosomalną, choroby metaboliczne lub wady ośrodkowego układu nerwowego,
 • występowanie chorób genetycznych w najbliższej rodzinie,
 • konieczność ustalenia ojcostwa jeszcze w trakcie trwania ciąży,
 • zakażenie toksoplazmozą.

Przeciwwskazania do wykonania amniopunkcji:

 • objawy poronienia,
 • występująca infekcja u Pacjentki,
 • krwawienie z dróg rodnych na 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

Jak wygląda rekonwalescencja po amniopunkcji?

Bezpośrednio po zabiegu Pacjentka powinna pozostać w klinice około 30 minut na obserwacji. Po tym czasie może wrócić bezpiecznie do domu.

Po wykonaniu zabiegu amniopunkcji wskazany jest oszczędny tryb życia. Pacjentka powinna obserwować, czy nie występują u niej żadne niepokojące objawy. W razie wystąpienia niewielkiego bólu można skorzystać z bezpiecznych leków przeciwbólowych lub rozkurczowych.

Wśród niepokojących objawów mogą pojawić się: silny ból, regularne skurcze lub plamienie. Wówczas niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza.


Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne w ciązy

Badania laboratoryjne w ciąży

Ciąża to cudowny okres w życiu każdej kobiety. Wiele przyszłych mam chce zapewnić sobie i dziecku, jak najlepszą możliwą opiekę lekarską. Serafin Clinic Gliwice wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom! Aby mieć pewność, że dziecko jest zdrowe, należy wykonać szereg badań diagnostycznych. Wśród nich znajdują się także laboratoryjne badania krwi.

W Polsce większość badań krwi wykonywanych w ciąży wpisanych jest na listę przygotowaną na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej. Wszystkie te badania można wykonać w Serafin Clinic - Klinice dla Kobiet.

Doświadczeni lekarze ginekolodzy, nowoczesne laboratorium diagnostyczne i zaplecze technologiczne w jednym miejscu? W Serafin Clinic na Śląsku - Klinice dla Kobiet jest to możliwe! Nasze Pacjentki mogą skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej, począwszy od badań prenatalnych, po diagnostykę laboratoryjną. Wszystkie potrzebne badania można wykonać na miejscu w klinice. Posiadamy ogromne zaplecze medyczne dostosowane do potrzeb i preferencji każdej Pacjentki.

Jakie badania laboratoryjne można wykonać w Serafin Clinic w Gliwicach na Śląsku?

W Serafin Clinic w Gliwicach na Śląsku można wykonać wszystkie badania diagnostyczne wpisane na listę Ministra Zdrowia w sprawie Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej.

Wśród nich są:

 • ogólna morfologia krwi - wykrywa ryzyko niedokrwistości i małopłytkowości u ciężarnych oraz innych zaburzeń hematologicznych,
 • grupa krwi matki i czynnik Rh - jest jednym z najważniejszych badań laboratoryjnych wykonywanych w ciąży, jego wynik należy nosić zawsze ze sobą,
 • badanie w kierunku konfliktu serologicznego - inaczej odczyn Coombsa, pozwala wykryć nietypowe przeciwciała we krwi matki,
 • stężenie glukozy we krwi na czczo - badanie w kierunku cukrzycy,
 • badanie na obecność wirusów HIV i HCV,
 • badanie w kierunku toksoplazmozy,
 • badanie w kierunku różyczki,
 • test przesiewowy w kierunku kiły - inaczej VDRL,
 • oznaczenie TSH,
 • badanie moczu - ocena funkcji nerek,
 • cytologia,
 • wymaz GBS

Jak wyglądają badania laboratoryjne w Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet?

Każde badanie laboratoryjne wygląda inaczej. Większość z nich można wykonać o dowolnej porze dnia. Serafin Clinic - Klinika dla Kobiet jest otwarta w godzinach od 08:00 do 20:00 i od poniedziałku do czwartku istnieje możliwość pobrania materiału do badania w tych godzinach.

W piątki materiał do badań pobierany jest do godziny 17.00.

Możliwość pobrania materiału do badań w godzinach 08:00 - 10:00 pozwala uzyskać wynik w najkrótszym czasie. Badania, które powinny być wykonane na czczo, zalecamy wykonać do godz. 10:00.

Wszystkie badania laboratoryjne są całkowicie bezpieczne i bezinwazyjne zarówno dla matki, jak i dziecka.

badania laboratoryjne

Jakie są korzyści wykonania badań laboratoryjnych w Serafin Clinic na Śląsku?

Wykonanie badań laboratoryjnych w Serafin Clinic w Gliwicach niesie za sobą wiele korzyści. Wszystkie niezbędne badania można wykonać bezpośrednio w klinice podczas jednej wizyty. Nie ma konieczności rozkładania tego w czasie. Dodatkowo Pacjentka nie musi jeździć pomiędzy placówkami. Jest to znaczne ułatwienie ze względu na oszczędność czasu oraz spokój, o który powinna zadbać przyszła mama.

Próbki do badań pobierane są przez doświadczonego lekarza lub pielęgniarkę. Sprawia to, że wszystkie wykonywane badania są bezbolesne i bezpieczne dla naszych Pacjentek.

Dodatkowo wszystkie wyniki znajdują się zawsze w dokumentacji medycznej, do której wgląd ma lekarz prowadzący ciążę.

Jak przygotować się do badań laboratoryjnych w Serafin Clinic - Klinice dla Kobiet?

Każde z badań laboratoryjnych wymaga innego przygotowania. Niektóre badania wymagają specjalnych przygotowań, takich jak post na czczo, unikanie pewnych pokarmów, picie wody w określonym czasie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania do badania, nie wahaj się pytać personelu medycznego w Serafin Clinic - Klinice dla Kobiet. To ważne, abyś była dobrze poinformowana i przygotowana do badania.


Labioplastyka

Najczęsciej wykonywane zabiegi ginekologii estetycznej – Serafin Clinic

Ginekologia estetyczna w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością. Wszystko to za sprawą tego, że kobiety przestają obawiać się rozmów na temat wyglądu i funkcjonalności swoich narządów intymnych. Odpowiednio dobrane i wykonane zabiegi ginekologiczne nie tylko poprawią wygląd okolicy intymnej, ale przede wszystkim podnoszą jakość życia. Warto więc wiedzieć, które z nich wykonywane są najczęściej!

Labioplastyka - plastyka warg sromowych mniejszych

Przerośnięte lub niesymetryczne wargi sromowe mniejsze potrafią przysporzyć kobietom wielu przykrych dolegliwości, także bólowych. Jeśli wargi sromowe mniejsze wystają poza wargi sromowe większe, pojawiają się liczne otarcia i urazy mechaniczne w trakcie wykonywania codziennych czynności (jazda na rowerze, zbliżenia intymne). Nawet noszenie zbyt obcisłej lub koronkowej bielizny nie jest wówczas komfortowe. I nie chodzi tu tylko o komfort fizyczny, ale również psychiczny. Kobiety, które decydują się na zabieg labioplastyki, bardzo często wstydzą się wyglądu swoich miejsc intymnych, rezygnują ze zbliżeń, a nierzadko także mają depresję.

Labioplastyka jest wtedy najlepszym rozwiązaniem, które trwale przywraca prawidłowy wygląd okolicy intymnej. Już po 6 tygodniach od zabiegu można cieszyć się życiem i czerpać satysfakcję z udanego życia intymnego.

Hoodoplastyka - plastyka napletka łechtaczki

Innym popularnym zabiegiem z zakresu ginekologii estetycznej jest hoodoplastyka. Wykonuje się ją u kobiet, które cierpią na przerost napletka łechtaczki. Przerośnięta łechtaczka to nie tylko zbyt duży, nieestetycznie wyglądający fałd skórny. To także urazy mechaniczne, ból i poczucie wstydu, które towarzyszą kobietom każdego dnia. Zmniejszenie napletka łechtaczki sprawia, że odzyskują pewność siebie, znikają kompleksy, a co więcej, mają znacznie większe doznania podczas stosunku! Przerośnięta łechtaczka sprawia, że seks nie jest tak satysfakcjonujący jak powinien. Do tego dochodzi dyskomfort podczas penetracji, ponieważ fałd skórny jest stale narażony na otarcia. Hoodoplastyka trwale i skutecznie pomaga zwalczyć problem.

G-shot, czyli powiększanie punktu G

Oczywiście ginekologia estetyczna to nie tylko poprawa wyglądu miejsc intymnych. Dzięki odpowiednio dobranym zabiegom można także zmienić oblicze zbliżeń intymnych. W tym celu powstał zabieg nazywany potocznie „zastrzykiem miłości”. G-shot to nic innego jak uwypuklenie (potocznie powiększenie) punktu G za pomocą kwasu hialuronowego. Jest to zabieg całkowicie bezpieczny i bezbolesny, ale zmieniający życie kobiet zdecydowanie na lepsze! Punkt G jest niewielkim punktem, który przy odpowiedniej stymulacji sprawia, że kobieta odczuwa znaczną satysfakcję seksualną. W momencie, gdy punkt G zostaje bardziej uwydatniony, doznania stają się jeszcze częstsze. Kobiety, które decydują się na zabieg, doznają wielokrotnych orgazmów nawet podczas jednego stosunku. To sprawia, że podnosi się ich poczucie własnej wartości, a relacje z partnerem stają się jeszcze głębsze.

ginekologia estetyczna

Przywracanie objętości warg sromowych większych

Jeszcze jednym zabiegiem, z którego chętnie korzystają nasze Pacjentki, jest przywrócenie objętości wargom sromowym za pomocą przeszczepu tkanki tłuszczowej przy pomocy lasera frakcyjnego oraz kształtowanie kwasem hialuronowym. Skóra w miejscach intymnych, podobnie jak ta na twarzy z wiekiem staje się rozluźniona. Traci swoje naturalne napięcie i elastyczność. W praktyce oznacza to, że jest dużo bardziej podatna na podrażnienia i otarcia. Jednocześnie zostają odsłonięte narządy intymne, przez co kobiety częściej narażone są na różnego rodzaju infekcje.

Użycie lipotransferu, czyli przeszczepu tłuszczu za pomocą lasera frakcyjnego lub podanie kwasu hialuronowego sprawia, że skóra w tym miejscu staje się nawilżona, poprzez naturalne pobudzenie komórek do regeneracji. To nie tylko poprawa estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności. Kobiety, które decydują się na zabieg, zgłaszają także znaczną poprawę swojego życia seksualnego.

Zabiegi dostosowane do kobiecych potrzeb

W Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet zawsze dobieramy zabiegi tak, aby nasze Pacjentki były w pełni zadowolone z efektów. Ginekologia estetyczna może naprawdę odmienić ich życie na lepsze, dlatego warto umówić się na konsultację jak najszybciej!

Labioplastyka Katowice – Gliwiwce - plastyka warg sromowych mniejszych cena?

Zachęcamy do kontaktu z naszą kliniką i zapoznania się z aktualnym cennikiem labioplastyki - plastyki warg sromowych mniejszych. Serafin Clinic to zespół specjalistów medycyny estetycznej, który zapewni Ci wysokiej jakości usługi w bezpiecznej i komfortowej atmosferze.

W naszej klinice priorytetem jest tworzenie spersonalizowanych planów leczenia, dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Dlatego przed przystąpieniem do zabiegu, szczegółowo omówimy z Tobą procedurę, korzyści oraz ryzyko, abyś mogła podjąć świadomą decyzję.

Zapewniamy pełną poufność i profesjonalne podejście, abyś czuła się komfortowo i bezpiecznie podczas całego procesu. Nasze konkurencyjne ceny są adekwatne do jakości usług, jaką oferujemy, zapewniając Ci satysfakcję i najlepsze rezultaty. Zachęcamy Cię do kontaktu z personelem kliniki w zakresie zabiegu labioplastyki u renomowanego doktora Serafina. Jako doświadczony ekspert w dziedzinie medycyny estetycznej, doktor Serafin zdobył wiele prestiżowych nagród i uznania za swoje doskonałe rezultaty.

ginekologia estetyczna

Jedną z najważniejszych zalet wyboru doktora Serafina jest fakt, że jest on twórcą wielokrotnie nagrodzonej metody - The Dewedge Technique. Ta innowacyjna technika zapewnia nie tylko estetyczne rezultaty, ale również minimalizuje ryzyko powikłań i skraca czas rekonwalescencji. Dzięki swojemu unikalnemu podejściu doktor Serafin jest w stanie osiągnąć naturalne, proporcjonalne i harmonijne rezultaty, dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjentek.

Decydując się na zabieg labioplastyki u doktora Serafina, możesz być pewna, że zostaniesz przyjęta w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu. Dokładnie wysłucha Twoich oczekiwań i zapewni Ci pełne wsparcie na każdym etapie procesu. Wszystkie zabiegi są przeprowadzane z najwyższą starannością, z uwzględnieniem Twojego bezpieczeństwa i komfortu.

Skorzystaj z możliwości, jakie oferuje labioplastyka u doktora Serafina. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na indywidualną konsultację i poznać więcej szczegółów na temat zabiegu. Przekonaj się, dlaczego tak wiele zadowolonych pacjentek poleca doktora Serafina jako eksperta w dziedzinie labioplastyki. Odzyskaj pewność siebie i komfort dzięki precyzyjnym procedurom i trosce o Twoje piękno intymne w Serafin Clinic!


Badanie prenatalne Gliwice I trymestr

Badanie prenatalne Gliwice I trymestr

Badania prenatalne w I trymestrze ciąży - Badanie prenatalne Gliwice I trymestr

Ciąża jest wyjątkowym okresem dla każdej kobiety. Z jednej strony pojawia się radość i ekscytacja, a z drugiej niepokój i lęk przed nieznanym. W głowie rodzi się mnóstwo pytań, w tym najważniejsze: „Czy maluszek jest zdrowy?” Aby to sprawdzić, warto wykonać badania prenatalne w ciąży.Szczegółowe badanie prenatalne I trymestru może mieć istotny wpływ na przebieg całej ciąży. Pozwala wykryć wady genetyczne i anatomiczne płodu. Dzięki temu zarówno przyszli rodzice, jak i szpital mogą przygotować się na ewentualne komplikacje. Wykonanie badań prenatalnych jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a wśród nich są badania przesiewowe, nieinwazyjne oraz diagnostyczne. Badania prenatalne, w tym test PAPP-A, służą wczesnemu wykryciu ryzyka wystąpienia wad genetycznych lub wad rozwojowych u płodu. Ich celem jest umożliwienie planowania odpowiedniego leczenia, zarówno w trakcie ciąży, jak i po jej zakończeniu, oraz przygotowanie rodziców na możliwość wychowywania dziecka, które będzie wymagało szczególnej opieki. Dzięki tym badaniom można podjąć odpowiednie kroki i świadczyć niezbędną opiekę medyczną, co może mieć istotne znaczenie dla zdrowia i rozwoju dziecka.

Test PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein-A) jest jednym z testów przesiewowych wykonywanych w trakcie ciąży. Jest on używany do oceny ryzyka wystąpienia pewnych wad płodu, takich jak zespół Downa (trisomia 21) i zespół Edwardsa (trisomia 18). PAPP-A to białko, które jest produkowane przez łożysko w ciąży. Test PAPP-A mierzy stężenie tego białka we krwi matki. W połączeniu z innymi testami, takimi jak test podwójny (kombinowany) lub test potrójny, może dostarczyć informacji na temat ryzyka wystąpienia wad chromosomalnych u płodu.Wynik testu PAPP-A jest interpretowany w kontekście innych czynników, takich jak wiek matki, wyniki innych testów prenatalnych i badania ultrasonograficzne. Ważne jest, aby pamiętać, że test PAPP-A jest tylko jednym z narzędzi oceny ryzyka i nie stanowi diagnozy.

Oprócz testu PAPPA jest możliwość wykonania w klinice badania w kierunku PREEKLAPSJI czyli stanu przedrzucawkowego. Stan wywołany przed nadciśnienie i pojawia się po 20 tygodniu ciąży i później.Na badanie prenatalne oprócz testu PAPPA składa się dwukrotne pomiar ciśnienia tętniczego krwi obustronny / pomiar przepływu w tętnicy macicznej prawej i lewej pacjentki podczas badania usg oraz poziom laktogenu łożyskowego pobierany z próbki krwi pacjentki. Jeśli wychodzi ze ryzyko jest zwiększone w grupie ryzyka preaklupsji w ramach profilaktyki powinny być włączone leki przez lekarza . Rekomendowane przez Polskie tow ginekologiczne, przez polskie towarzystwo perinatalnej.

Badania prenatalne w I trymestrze ciąży - Badanie prenatalne Gliwice I trymestr

Na czym polega badanie w kierunku preeklampsji?

Badania w kierunku preeklampsji są przeprowadzane w celu monitorowania i oceny ryzyka wystąpienia tej poważnej komplikacji ciąży. Preeklampsja to stan charakteryzujący się wysokim ciśnieniem krwi i uszkodzeniem narządów, takich jak wątroba, nerki, czy mózg, u kobiet w ciąży. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla matki, jak i dla płodu. Badania w kierunku preeklampsji obejmują różne testy i ocenę czynników ryzyka. Mogą to być regularne pomiaru ciśnienia krwi, badanie moczu w celu wykrycia białkomoczu, monitorowanie wzrostu płodu za pomocą ultrasonografii, ocena poziomów białek we krwi (takich jak PAPP-A, wspomniany wcześniej, czy też inne substancje), a także badania krwi w celu oceny funkcji nerek, wątroby i innych narządów.Wczesne wykrycie preeklampsji jest istotne, ponieważ pozwala na monitorowanie stanu zdrowia matki i płodu oraz podejmowanie odpowiednich działań medycznych. W przypadku rozwoju preeklampsji, lekarz może zalecić zmiany w stylu życia, monitorowanie częstszych wizyt, stosowanie leków lub w niektórych przypadkach poród przed planowanym terminem w celu zapobieżenia powikłaniom.

W Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet pracują doświadczeni lekarze ginekolodzy, którzy posiadają ogromną wiedzę z zakresu ciąży i położnictwa. Nasi specjaliści dysponują certyfikatem londyńskiej fundacji „The Fetal Medicine Foundation” potwierdzającym wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia badań prenatalnych.
Wszystkie badania prenatalne wykonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu ultrasonograficznego, dzięki czemu wyniki są precyzyjne i bardzo dokładne. Serafin Clinic Gliwice - Klinika dla Kobiet to miejsce, gdzie prowadzimy ciążę kompleksowo. To wszystko sprawia, że zaufały nam Pacjentki z całego Śląska.

Jakie nieprawidłowości można zdiagnozować dzięki badaniom prenatalnym w I trymestrze ciąży?

Dzięki badaniom prenatalnym wykonywanym w I trymestrze można wykryć różnego rodzaju wady genetyczne i anatomiczne. Wśród badanych parametrów jest między innymi marker NT. Im jego wartość jest wyższa, tym większe ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość płodu oraz wiek płodu podczas realizacji badania w I trymestrze ciąży.

Nieprawidłowości, które można zdiagnozować wykonując badania prenatalnego w I trymestrze ciąży:
- poszerzona przezierność karkowa która jest nieprawidłowością np zwiększająca ryzyko aberracji chromosomowej (zespół Downa, Edwardsa i Patau’a),
- nieprawidłowy przepływ na zastawce trójdzielnej serca,
- brak kości nosowej sugerującej wadę genetyczną płodu,
- obrzęk płodu,
- wady wynikającej z anatomii (brak kości czaszki,
- brak kończyn,

Kto powinien wykonać badanie prenatalne I trymestru?

Badania prenatalne kierowane są do każdej kobiety będącej w ciąży. Wbrew powszechnej opinii, większość dzieci z chorobami genetycznymi rodzą młode kobiety, które stanowią nawet 75% wszystkich urodzeń. Jednak badania szczególnie zalecane są kobietom po 35 roku życia i tym obciążonym historią medyczną. Jest to spowodowane głównie faktem, iż z wiekiem komórki jajowe starzeją się i mogą mieć nieprawidłową budowę. Przekłada się to na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwojowych.
Także kobiety, które wcześniej urodziły dziecko z aberracją chromosomalną lub ktoś w ich rodzinie cierpi na jedną z tych chorób są szczególnie obarczone ryzykiem wystąpienia wad genetycznych w przypadku ciąży.

Kiedy najlepiej wykonać badanie prenatalne I trymestru?

Badanie prenatalne w I trymestrze najlepiej wykonać między 11. a 13. tygodniem i 6 dniem ciąży.

Jest to niezwykle istotne, ponieważ wówczas najlepiej widać wszystkie organy, które podlegają badaniu. Dokładność badań prenatalnych uzależniona jest od czasu, w którym zostaną one wykonane, dlatego tak ważne jest stosowanie się do ogólnie przyjętych terminów.

Jak wygląda badanie prenatalne I trymestru?

Badanie ultrasonograficzne.
Badanie prenatalne ultrasonograficzne jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne. Trwa około 20 minut w zależności od ułożenia się dziecka. W pierwszej kolejności lekarz sprawdza, czy ciąża jest żywa oraz ilu płodowa. Następnie oceniana jest budowa anatomiczna maluszka.Podczas badania lekarz ginekolog dokonuje precyzyjnych pomiarów jego wszystkich organów.

Co jest sprawdzane podczas I badania prenatalnego?

- głowa, tułów oraz kończyny
- wszystkie narządy wewnętrzne, takie jak serce, mózg, żołądek i pęcherz moczowy,
- długość ciemieniowo-siedzeniowa, czyli odległość między czubkiem głowy, a końcem pupy (dzięki temu lekarz może ocenić stopień zaawansowania ciąży oraz ustalić orientacyjny termin porodu),
- przezierności fałdu karkowego NT - podstawowy marker wad genetycznych,
- kość nosowa - jej brak może oznaczać występowanie zaburzeń chromosomalnych,
- obrzęk szyi z cechami wodniaka karku.
Następnie wszystkie uzyskane parametry wprowadzane są do specjalnego programu komputerowego. Dzięki temu możliwe jest obliczenie skali ryzyka pojawienia się wad genetycznych. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i nieprawidłowości Pacjentka zostaje skierowana na dalszą diagnostykę.

Badanie PAPP-A - TEST PAPP-A

Jest to badanie przesiewowe, które jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne dla matki oraz dziecka. Składa się z dwóch części:
badania ultrasonograficznego i badania próbki krwi matki. Na jego podstawie można ocenić, czy u dziecka występują zaburzenia chromosomalne, takie jak zespół Downa, Edwardsa i Patau’a.
Podczas badania PAPP-A oceniany jest łączny stan ryzyka wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń. Jest to swego rodzaju statystyka, jednak daje aż 95% szans na to, że wynik się sprawdzi. Ocenie podlega zarówno wywiad lekarski, wiek matki, wynik badania usg, jak i wyniki badań biochemicznych z krwi matki (wolna podjednostka beta-hCG i białko PAPP-A).

Jakie korzyści niesie za sobą wykonanie badania prenatalnego w I trymestrze ciąży?

Wykonanie badań prenatalnych w I trymestrze ciąży niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim możliwe jest wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości w budowie anatomicznej dziecka oraz różnego rodzaju zaburzeń genetycznych. Dzięki temu, przyszła mama może podjąć decyzję, co do dalszego postępowania. Wiele wad i nieprawidłowości rozwojowych można zacząć leczyć jeszcze w momencie, gdy dziecko znajduje się w brzuchu mamy.Dodatkowo, poznając diagnozę o ewentualnym wystąpieniu zaburzeń chromosomalnych wcześniej, przyszli rodzice mogą przygotować się do opieki nad dzieckiem w domu oraz zaplanować jego leczenie tuż po narodzinach.
Wykonanie badań prenatalnych sprawia, że przyszła mama znacznie się uspokaja, co znacząco wpływa na jej ogólny stan i samopoczucie. Wówczas może spokojnie oczekiwać na rozwiązanie.

Jak przygotować się do badania prenatalnego w I trymestrze ciąży?

Badanie prenatalne w I trymestrze ciąży nie wymaga większego przygotowania. Można je wykonać o dowolnej porze dnia, dodatkowo Pacjentka nie musi być na czczo.

Wskazania do wykonania badania:
- wiek matki powyżej 35 lat,
- nieprawidłowy kariotyp (zestaw chromosomów) matki lub ojca,
- występowanie zaburzeń chromosomalnych w najbliższej rodzinie,
- wcześniejsze porody, podczas których dziecko urodziło się z aberracją chromosomalną.

Ile kosztuje badanie prenatalne I trymestr - badanie prenatalne Gliwice, badanie prenatalne Katowice

Cena badania prenatalnego w I trymestrze ciąży w Serafin Clinic na Śląsku to - prosimy o kontakt gdyż aktualnie mamy promocję. Przeczytaj Badanie prenatalne Gliwice II trymestr ciąży

Więcej przeczytasz tutaj

Zabiegi uzupełniające :

 

Plastyka ramion

Obwisła skóra na ramionach może być powodem wielu kompleksów. W momencie, gdy zanika naturalny kolagen staje się ona wiotka i traci swą elastyczność.

Więcej Info

Hoodoplastyka – plastyka napletka łechtaczki

Zabieg plastyki łechtaczki jest inaczej nazywany hoodoplastyką. Wykonuje się go u kobiet, które cierpią z powodu przerostu łechtaczki.

Więcej Info

Perineoplastyka (plastyka krocza)

Plastyka krocza to jedna z najpopularniejszych operacji chirurgii ginekologicznej. Wykonywany jest u kobiet, które wymagają poprawy miejsc intymnych po przebytym porodzie.

Więcej Info