Badania prenatalne NFZ Gliwice, które można wykonać na NFZ w Serafin Clinic Klinika dla Kobiet. Badania prenatalne są jednymi z najważniejszych, jakie wykonuje się w ciąży. Dzięki nim można stwierdzić, czy występują wady anatomiczne i genetyczne u dziecka oraz różnego rodzaju nieprawidłowości zagrażające życiu lub zdrowiu matki. Wiele badań prenatalnych refundowanych jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego tym bardziej warto z nich skorzystać.

Wśród refundowanych badań są nieinwazyjne i inwazyjne. Ich wykonanie zależne jest od zaleceń lekarza prowadzącego ciążę. Należy pamiętać, iż wszystkie badania prenatalne mają na celu ocenę zdrowia dziecka, aby następnie móc wdrożyć ewentualne leczenie. Odpowiednia diagnostyka podczas trwania całej ciąży pozwala zaplanować dalsze postępowanie w każdej możliwej sytuacji.

Przy wyborze kliniki warto zwrócić uwagę zarówno na doświadczenie lekarza, jak i sprzęt, którym wykonywane będzie badanie. W Serafin Clinic Gliwice – Klinice dla Kobiet posiadamy zaplecze świetnych specjalistów z zakresu diagnostyki prenatalnej. Dzięki licznym szkoleniom zagranicznym oferujemy naszym Pacjentkom wiedzę i doświadczenie, tak bardzo potrzebne w wykonywaniu badań prenatalnych.

Serafin Clinic Gliwice – Klinika na Śląsku to wyjątkowe miejsce. Jako jedni z nielicznych na Śląsku i jako pierwsi w Gliwicach dysponujemy aparatem do ultrasonografii SAMSUNG HERA W9. Wyróżnia się on niezwykłą precyzją i dokładnością. Dzięki temu wiemy, że przeprowadzane przez nas badania są na najwyższym poziomie.

Kto może skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych?

Aby skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych refundowanych przez NFZ, Pacjentka musi spełniać konkretne wymogi. Należą do nich:
– wiek powyżej 35 lat,
– wcześniejsze urodzenie dziecka z wadą rozwojową lub genetyczną,
– złe wyniki pozostałych badań prenatalnych,
– udokumentowane obciążenie genetyczne występujące w najbliższej rodzinie,
– stwierdzona u co najmniej jednego z rodziców strukturalna aberracja chromosomowa.

Każda Pacjentka zgłaszająca się do Serafin Clinic Gliwice – Kliniki dla Kobiet na Śląsku w celu wykonania bezpłatnych badań prenatalnych musi okazać skierowanie uprawniające do skorzystania z nich. Na skierowaniu muszą znaleźć się wszystkie niezbędne dane Pacjentki oraz opis występujących nieprawidłowości.

Jakie badania prenatalne można wykonać na NFZ?

W ramach refundacji NFZ można wykonać 5 badań prenatalnych:

 • badanie USG wykonywane pomiędzy 11. a 13. tygodniem ciąży, tak zwane „genetyczne”,
 • badanie USG wykonywane pomiędzy 18. a 23. tygodniem ciąży, tak zwane „połówkowe”,
 • badanie PAPP-A,
 • amniopunkcja,
 • biopsja kosmówki.

Jak wyglądają badania prenatalne wykonywane na NFZ?

Badanie USG wykonywane pomiędzy 11. a 13. tygodniem ciąży

Jest to tak zwane badanie genetyczne. Wykonuje się je pod koniec I trymestru ciąży. Można wówczas stwierdzić występowanie różnego rodzaju wad anatomicznych i genetycznych u dziecka.

Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne. Za pomocą specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego lekarz jest w stanie ocenić budowę anatomiczną dziecka oraz możliwość wystąpienia aberracji chromosomalnych takich, jak zespół Downa, Edwardsa i Patau’a. W razie jakichkolwiek wątpliwości Pacjentka może zostać poddana dalszej diagnostyce.

Badanie USG wykonywane pomiędzy 19 a 23 tygodniem ciąży

Jest to tak zwane badanie połówkowe. Jest całkowicie bezinwazyjne i bezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka. Polega na ocenie ultrasonograficznej anatomii dziecka. Na podstawie wszystkich uzyskanych wyników możliwe jest określenie wagi i wieku malucha, a tym samym przybliżonej daty porodu.

Dzięki temu badaniu możliwe jest rozpoznanie różnego rodzaju nieprawidłowości zarówno w budowie zewnętrznej, jak i wewnętrznej płodu. Podczas wykonywania tego badania lekarz ginekolog jest w stanie wychwycić m.in. wady serca lub mózgu, które nie zostały wykryte podczas poprzedniego badania prenatalnego.

Badanie PAPP-A

Badanie PAPP-A nazywane jest też testem podwójnym. Składa się z dwóch części: ultrasonografii i badania krwi matki. Jest całkowicie bezpieczne i bezinwazyjne.

Test PAPP-A powinien być wykonany pomiędzy 11. a 13+6 tygodniem ciąży. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wówczas najbardziej widoczna na USG jest przezierność karkowa płodu. To na jej podstawie lekarz ocenia ryzyko wystąpienia wad genetycznych.

Podczas badania krwi sprawdzane są markery odpowiedzialne za występowanie chorób genetycznych. W krwi sprawdzane jest stężenie białka A oraz ilości występującego we krwi wolnego beta HCG, czyli jednostki występującej w surowicy ciężarnej kobiety.

Pacjentki, u których stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka, zostają skierowane na dalsze inwazyjne badania diagnostyczne.

Amniopunkcja

Badanie prenatalne wykonywane w ramach refundacji NFZ. Polega na nakłuciu igłą jamy owodni, z której pobiera się około 15 ml płynu owodniowego do badania podczas ścisłej kontroli ultrasonograficznej. Na podstawie pobranego płynu można określić kariotyp płodu, czyli zestaw chromosomów. Amniopunkcja nieprzeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Dzięki doświadczeniu lekarza wykonującego amniopunkcję oraz wykorzystaniu najnowocześniejszego aparatu USG badanie jest bezpieczne dla matki i dziecka.

Amniopunkcję wykonuje się między 14. a 20. tygodniem ciąży. Pozwala wykryć ciężkie wady rozwojowe u dziecka i wdrożyć leczenie, jak najszybciej.

Biopsja kosmówki

Jest to badanie prenatalne w ramach refundacji NFZ, polega na pobraniu trofoblastu z kosmówki na podstawie pobranego materiału. Dzięki temu można określić kariotyp płodu, czyli zestaw chromosomów. Biopsja kosmówki przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Biopsje kosmówki wykonuje się pomiędzy 12 a 14 tym tygodniem ciąży.

Jakie korzyści niesie za sobą wykonanie badań prenatalnych?

Badania prenatalne pozwalają określić ryzyko wystąpienia wad genetycznych i rozwojowych u dziecka. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie odpowiedniego leczenia jeszcze w momencie, gdy dziecko znajduje się w brzuchu matki.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia aberracji chromosomalnych przyszli rodzice mogą przygotować się wcześniej do opieki nad dzieckiem.

Wykonanie badań prenatalnych sprawia, że przyszła mama ze spokojem może oczekiwać rozwiązania. Znikają niepewność oraz strach przed nieznanym.

Jak przygotować się do badań prenatalnych?

Wszystkie badania prenatalne nie wymagają od Pacjentki wcześniejszego przygotowania. Można je wykonać o dowolnej porze dnia. Przyszła mama nie musi być w tym czasie na czczo oraz opróżniać pęcherza moczowego.

Wskazania do wykonania badań prenatalnych:

 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • występowanie wad genetycznych w najbliższej rodzinie,
 • wcześniejsze urodzenie dziecka z wadami anatomicznymi lub genetycznymi,
 • występowanie aberracji chromosomalnej przynajmniej u jednego z rodziców,
 • nieprawidłowe wyniki wcześniejszych badań obrazowych lub biochemicznych,
 • w przypadku leczenia matki we wczesnej fazie ciąży antybiotykami, chemioterapią, promieniowaniem jonizującym lub lekami na padaczkę.

 
Więcej przeczytasz tutaj