Doradztwo położnicze

Co to jest Doradztwo położnicze ?

Pierwsza konsultacja laktacyjna

200 zł

Wizyta kontrolna laktacyjna

150 zł

Jednorazowa przedporodowa konsultacja z położną

150 zł

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i pierwsza pomoc u niemowląt

200 zł