Specjalizacje

  • Konsultacje ginekologiczne kobiet w ciąży
  • Konsultacje kobiet w ciąży wysokiego ryzyka (również ciąży bliźniaczej)
  • Badania prenatalne I, II i III trymestru
  • Amniopunkcja
  • Biopsja kosmówki
  • Hymenotomia
  • Chirurgiczne usuwanie guzków piersi
Specjalista położnictwa i ginekologiiSpecjalista perinatologii

prof. dr hab. n. med. Wojciech Cnota


Umów wizytę

Ordynator Oddziału Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. 

Kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Przewodniczący sekcji diagnostyki prenatalnej PTGiP. Członek Sekcji Senologicznej PTGiP.

Członek wielu innych krajowych i zagranicznych towarzystw lekarskich m.in. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, European Society of Gyncological Oncology.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cnota jest cenionym wykładowcą i ekspertem z zakresu diagnostyki prenatalnej. Od wielu lat jest prelegentem krajowych i zagranicznych zjazdów i kongresów medycznych głównie w tej tematyce.

Jest autorem oraz współautorem wielu prac i doniesień naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych recenzonowanych czasopismach naukowych. Jest współautorem rozdziałów w podręcznikach m.in. z zakresu diagnostyki prenatalnej. 

Współtworzy aktualizacje standardów postępowania w diagnostyce i terapii płodu. 

Jako współzałożyciel oraz wykładowca Śląskiej Szkoły Ultrasonografii i Perinatologii przeszkolił kilkuset lekarzy z całego kraju w zakresie ultrasonografii w położnictwie, ginekologii i w neonatologii.

W ramach usług Serafin Clinic Gliwice Pan Profesor wykonuje m.in. badania prenatalne I, II i III trymestru, amniopunkcję, biopsję kosmówki, prowadzi konsultacje kobiet w ciąży wysokiego ryzyka (również ciąży bliźniaczej) oraz przeprowadza konsultacje i zabiegi z zakresu ginekologii.