Specjalizacje

  • Badania prenatalne I, II i III trymestru
  • Konsultacje ginekologiczne kobiet w ciąży
  • Ginekologia
  • Antykoncepcja
SPECJALISTA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

SPECJALISTA PERINATOLOGII

dr n. med. Aneta Walaszek-Gruszka


Umów wizytę

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła współpracę z Katedrą Zdrowia Kobiety Śląskiej Akademii Medycznej. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych broniąc swojej rozprawy doktorskiej pt. „Ocena zastosowania ultrasonografii trójwymiarowej (3D USG) oraz 3D Power Doppler w przedoperacyjnym różnicowaniu guzów jajnika kobiet”. Tytuł specjalisty w dziedzinie perinatologia uzyskała w 2017 roku.

Związana zawodowo z Oddziałem Klinicznym Ginekologii i Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej gdzie pełni funkcję Starszego Asystenta. Była wykładowcą Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny.

Od wielu lat konsekwentnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach, kongresach, kursach i warsztatach ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki prenatalnej oraz kolposkopii, dzięki czemu ma możliwość stosowania najnowszych, sprawdzonych i skutecznych metod leczenia.

Pani doktor posiada m.in. Certyfikat do wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie ginekologii i położnictwa według wymaganych standardów wydany przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Certyfikat Badań Prenatalnych Sekcji ultrasonografii PTG, Certyfikat badań dopplerowskich Sekcji Ultrasonografii PTG, Certyfikat oceny serca płodu Sekcji Ultrasonografii PTG, Certificate of competence Ultrasound examination at 11-13+6 weeks, nuchal translucency wydany przez The Fetal Medicine Foundation, a także Międzynarodowy Certyfikat Kolposkopii. Należy do Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

W Serafin Clinic wykonuje pełną diagnostykę prenatalną wraz z USG (badania prenatalne I, II i III trymestru), prowadzi ciąże fizjologiczne i powikłane, a także przeprowadza konsultacje i zabiegi z zakresu ginekologii (diagnozuje i leczy stany zapalne, infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze).