Badania prenatalne NFZ Gliwice

Badania prenatalne NFZ Gliwice

Badania prenatalne NFZ Gliwice, które można wykonać na NFZ w Serafin Clinic Klinika dla Kobiet. Badania prenatalne są jednymi z najważniejszych, jakie wykonuje się w ciąży. Dzięki nim można stwierdzić, czy występują wady anatomiczne i genetyczne u dziecka oraz różnego rodzaju nieprawidłowości zagrażające życiu lub zdrowiu matki. Wiele badań prenatalnych refundowanych jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego tym bardziej warto z nich skorzystać.

Wśród refundowanych badań są nieinwazyjne i inwazyjne. Ich wykonanie zależne jest od zaleceń lekarza prowadzącego ciążę. Należy pamiętać, iż wszystkie badania prenatalne mają na celu ocenę zdrowia dziecka, aby następnie móc wdrożyć ewentualne leczenie. Odpowiednia diagnostyka podczas trwania całej ciąży pozwala zaplanować dalsze postępowanie w każdej możliwej sytuacji.

Przy wyborze kliniki warto zwrócić uwagę zarówno na doświadczenie lekarza, jak i sprzęt, którym wykonywane będzie badanie. W Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet posiadamy zaplecze świetnych specjalistów z zakresu diagnostyki prenatalnej. Dzięki licznym szkoleniom zagranicznym oferujemy naszym Pacjentkom wiedzę i doświadczenie, tak bardzo potrzebne w wykonywaniu badań prenatalnych.

Serafin Clinic Gliwice - Klinika na Śląsku to wyjątkowe miejsce. Jako jedni z nielicznych na Śląsku i jako pierwsi w Gliwicach dysponujemy aparatem do ultrasonografii SAMSUNG HERA W9. Wyróżnia się on niezwykłą precyzją i dokładnością. Dzięki temu wiemy, że przeprowadzane przez nas badania są na najwyższym poziomie.

Kto może skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych?

Aby skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych refundowanych przez NFZ, Pacjentka musi spełniać konkretne wymogi. Należą do nich:
- wiek powyżej 35 lat,
- wcześniejsze urodzenie dziecka z wadą rozwojową lub genetyczną,
- złe wyniki pozostałych badań prenatalnych,
- udokumentowane obciążenie genetyczne występujące w najbliższej rodzinie,
- stwierdzona u co najmniej jednego z rodziców strukturalna aberracja chromosomowa.

Każda Pacjentka zgłaszająca się do Serafin Clinic Gliwice - Kliniki dla Kobiet na Śląsku w celu wykonania bezpłatnych badań prenatalnych musi okazać skierowanie uprawniające do skorzystania z nich. Na skierowaniu muszą znaleźć się wszystkie niezbędne dane Pacjentki oraz opis występujących nieprawidłowości.

Jakie badania prenatalne można wykonać na NFZ?

W ramach refundacji NFZ można wykonać 5 badań prenatalnych:

 • badanie USG wykonywane pomiędzy 11. a 13. tygodniem ciąży, tak zwane „genetyczne”,
 • badanie USG wykonywane pomiędzy 18. a 23. tygodniem ciąży, tak zwane „połówkowe”,
 • badanie PAPP-A,
 • amniopunkcja,
 • biopsja kosmówki.

Jak wyglądają badania prenatalne wykonywane na NFZ?

Badanie USG wykonywane pomiędzy 11. a 13. tygodniem ciąży

Jest to tak zwane badanie genetyczne. Wykonuje się je pod koniec I trymestru ciąży. Można wówczas stwierdzić występowanie różnego rodzaju wad anatomicznych i genetycznych u dziecka.

Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne. Za pomocą specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego lekarz jest w stanie ocenić budowę anatomiczną dziecka oraz możliwość wystąpienia aberracji chromosomalnych takich, jak zespół Downa, Edwardsa i Patau’a. W razie jakichkolwiek wątpliwości Pacjentka może zostać poddana dalszej diagnostyce.

Badanie USG wykonywane pomiędzy 19 a 23 tygodniem ciąży

Jest to tak zwane badanie połówkowe. Jest całkowicie bezinwazyjne i bezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka. Polega na ocenie ultrasonograficznej anatomii dziecka. Na podstawie wszystkich uzyskanych wyników możliwe jest określenie wagi i wieku malucha, a tym samym przybliżonej daty porodu.

Dzięki temu badaniu możliwe jest rozpoznanie różnego rodzaju nieprawidłowości zarówno w budowie zewnętrznej, jak i wewnętrznej płodu. Podczas wykonywania tego badania lekarz ginekolog jest w stanie wychwycić m.in. wady serca lub mózgu, które nie zostały wykryte podczas poprzedniego badania prenatalnego.

Badanie PAPP-A

Badanie PAPP-A nazywane jest też testem podwójnym. Składa się z dwóch części: ultrasonografii i badania krwi matki. Jest całkowicie bezpieczne i bezinwazyjne.

Test PAPP-A powinien być wykonany pomiędzy 11. a 13+6 tygodniem ciąży. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wówczas najbardziej widoczna na USG jest przezierność karkowa płodu. To na jej podstawie lekarz ocenia ryzyko wystąpienia wad genetycznych.

Podczas badania krwi sprawdzane są markery odpowiedzialne za występowanie chorób genetycznych. W krwi sprawdzane jest stężenie białka A oraz ilości występującego we krwi wolnego beta HCG, czyli jednostki występującej w surowicy ciężarnej kobiety.

Pacjentki, u których stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka, zostają skierowane na dalsze inwazyjne badania diagnostyczne.

Amniopunkcja

Badanie prenatalne wykonywane w ramach refundacji NFZ. Polega na nakłuciu igłą jamy owodni, z której pobiera się około 15 ml płynu owodniowego do badania podczas ścisłej kontroli ultrasonograficznej. Na podstawie pobranego płynu można określić kariotyp płodu, czyli zestaw chromosomów. Amniopunkcja nieprzeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Dzięki doświadczeniu lekarza wykonującego amniopunkcję oraz wykorzystaniu najnowocześniejszego aparatu USG badanie jest bezpieczne dla matki i dziecka.

Amniopunkcję wykonuje się między 14. a 20. tygodniem ciąży. Pozwala wykryć ciężkie wady rozwojowe u dziecka i wdrożyć leczenie, jak najszybciej.

Biopsja kosmówki

Jest to badanie prenatalne w ramach refundacji NFZ, polega na pobraniu trofoblastu z kosmówki na podstawie pobranego materiału. Dzięki temu można określić kariotyp płodu, czyli zestaw chromosomów. Biopsja kosmówki przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Biopsje kosmówki wykonuje się pomiędzy 12 a 14 tym tygodniem ciąży.

Jakie korzyści niesie za sobą wykonanie badań prenatalnych?

Badania prenatalne pozwalają określić ryzyko wystąpienia wad genetycznych i rozwojowych u dziecka. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie odpowiedniego leczenia jeszcze w momencie, gdy dziecko znajduje się w brzuchu matki.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia aberracji chromosomalnych przyszli rodzice mogą przygotować się wcześniej do opieki nad dzieckiem.

Wykonanie badań prenatalnych sprawia, że przyszła mama ze spokojem może oczekiwać rozwiązania. Znikają niepewność oraz strach przed nieznanym.

Jak przygotować się do badań prenatalnych?

Wszystkie badania prenatalne nie wymagają od Pacjentki wcześniejszego przygotowania. Można je wykonać o dowolnej porze dnia. Przyszła mama nie musi być w tym czasie na czczo oraz opróżniać pęcherza moczowego.

Wskazania do wykonania badań prenatalnych:

 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • występowanie wad genetycznych w najbliższej rodzinie,
 • wcześniejsze urodzenie dziecka z wadami anatomicznymi lub genetycznymi,
 • występowanie aberracji chromosomalnej przynajmniej u jednego z rodziców,
 • nieprawidłowe wyniki wcześniejszych badań obrazowych lub biochemicznych,
 • w przypadku leczenia matki we wczesnej fazie ciąży antybiotykami, chemioterapią, promieniowaniem jonizującym lub lekami na padaczkę.

 

 


amniopunkcja

Amniopunkcja Gliwice

Amniopunkcja Gliwice - inwazyjne badanie prenatalne

Amniopunkcja inaczej nazywana jest amniocentezą. Jest to jedno z badań prenatalnych wykonywanych w ciąży. Należy do grupy badań inwazyjnych i jego wykonanie zaleca się w przypadku, gdy wcześniejsze badania uzyskały zły lub niejasny wynik. W wielu przypadkach badanie to jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonanie amniopunkcji zaleca się w momencie, gdy ryzyko wad płodu jest większe, niż ryzyko powikłań.

Decydując się na wykonanie amniopunkcji, warto kierować się zarówno doświadczeniem lekarza, jak i zapleczem w postaci specjalistycznego sprzętu ultrasonograficznego. To wszystko sprawia, że badanie jest znacznie bezpieczniejsze, a ryzyko wystąpienia jakichkolwiek powikłań znikome.

W Serafin Clinic na Śląsku - Klinice dla Kobiet amniopunkcja wykonywana jest przez doświadczonego lekarza ginekologa. Wszyscy nasi specjaliści posiadają certyfikat londyńskiej fundacji „The Fetal Medicine Foundation”. Ogromna wiedza, poprzedzona licznymi certyfikacji sprawia, że zaufały nam Pacjentki z całego Śląska.

Nasza klinika w Gliwicach na Śląsku dysponuje zapleczem w postaci najnowszego aparatu ultrasonograficznego. Jest to niezwykle istotne, ponieważ badanie wykonywane jest pod ścisłą kontrolą USG.

Na czym polega amniopunkcja?

Amniopunkcja polega na pobraniu płynu owodniowego w celu wykrycia wad i nieprawidłowości genetycznych występujących u dziecka. Jest to badanie inwazyjne, jednak jeśli jest wykonywane przez doświadczonego lekarza, ryzyko wystąpienia jakichkolwiek powikłań jest niewielkie.

Badania najlepiej wykonać po 15. tygodniu ciąży, wówczas jest najbardziej przewidywalne. Istnieje również możliwość wykonania amniopunkcji w innym terminie, jednak jest to zależne od decyzji lekarza oraz predyspozycji Pacjentki.

Amniopunkcja wykrywa wiele chorób genetycznych, w tym zespół Downa, Edwardsa i Patau’a. Oprócz tego dzięki badaniu możliwe jest określenie, czy nie występują u dziecka mutacje genów powodujących choroby metaboliczne, jak mukowiscydoza, dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a, rdzeniowy zanik mięśni i anemia sierpowata.

Jakie są korzyści wykonania amniopunkcji?

Wykonanie amniopunkcji jest dziś zabiegiem znacznie bardziej bezpiecznym i przewidywalnym, jeśli jest wykonywana przez doświadczonego lekarza. Pozwala wykryć aż ponad 200 nieprawidłowości. Dzięki temu można ocenić, czy u dziecka nie występują żadne wady i schorzenia genetyczne. W przypadku ich potwierdzenia możliwe jest wdrożenie leczenia jeszcze w momencie, gdy płód znajduje się w brzuchu lub zaplanować je od razu po rozwiązaniu.

Wielu rodziców, którzy otrzymali diagnozę o możliwości wystąpienia różnego rodzaju wad u dziecka, ma możliwość wcześniejszego przygotowania się do opieki nad nim. Może również skorzystać z opieki psychologicznej w razie takiej konieczności.

Także kobiety, które z powodów psychologicznych decydują się na zabieg amniopunkcji, po otrzymaniu wyników badania mogą odetchnąć z ulgą i ze spokojem przygotować się do zbliżającego się porodu. Znacznie poprawia się ich komfort psychiczny.

Jak wygląda wykonanie amniopunkcji?

Amniopunkcja w Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet wykonywana jest przez lekarza ginekologa z wieloletnim doświadczeniem. Trwa około 30 minut. Odbywa się w sterylnych warunkach na sali zabiegowej.

W pierwszej kolejności odkażane są powłoki brzuszne, które lekarz następnie nakłuwa przy pomocy bardzo cienkiej igły. Zostaje ona wprowadzona do macicy, gdzie nakłuwany jest pęcherz płodowy, z którego pobiera się materiał do badania. Wszystko odbywa się pod ścisłą kontrolą USG.

Około 20 ml pobranego płynu owodniowego, w którym znajdują się komórki płodu, zostają przekazane do laboratorium. Tam zostaną poddane hodowli. Po kilku tygodniach na ich podstawie można będzie określić zestaw chromosomów dziecka. Wyniki amniopunkcji są dostępne po około 3 tygodniach od zabiegu.

amniopunkcja

Jakie są możliwe powikłania po amniopunkcji?

Amniopunkcja jest zaliczana do grupy badań prenatalnych inwazyjnych, jednak ryzyko wystąpienia powikłań wynosi 1%.

Możliwe powikłania po amniopunkcji:

 • poronienie,
 • pęknięcie pęcherza płodowego,
 • utrata wód płodowych,
 • uszkodzenie narządów płodu poprzez ich nakłucie,
 • uszkodzenie łożyska,
 • uszkodzenie pępowiny,
 • zakażenie wewnątrzmaciczne.

Znacznie bezpieczniejszą alternatywą dla amniopunkcji jest wykonanie testu NIPT. Jest to badanie prenatalne całkowicie bezpieczne i bezinwazyjne dla matki i dziecka. Wykonuje się je na podstawie krwi Pacjentki pobranej z żyły łokciowej. Można wykonać je już po 10. tygodniu ciąży. Pozwala ocenić ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u dziecka.

Kiedy amniopunkcja jest refundowana?

Zabieg amniopunkcji może być refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym celu Pacjentka musi uzyskać od lekarza prowadzącego ciążę lub lekarza genetyka specjalne skierowanie na zabieg.

Skierowanie zostaje wystawione w momencie, gdy lekarz stwierdzi, iż badanie jest niezbędne do dalszego postępowania i prowadzenia ciąży.

Jak przygotować się do amniopunkcji?

Każda wizyta w Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet poprzedzona jest konsultacją. Wówczas lekarz prowadzący oceni stan Pacjentki oraz sprawdzi całą dokumentację medyczną.

Przed badaniem niezbędne jest dostarczenie aktualnego wyniku grupy krwi, a w przypadku grupy krwi ujemnej badania przeciwciał anty-RhD nie starszego niż 2 tygodnie od wyniku tego badania. Lekarz wykonujący amniopunkcję musi potwierdzić, iż nie ma ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego. W przypadku, gdy zachodzi taka obawa, Pacjentka powinna otrzymać immunoglobulinę anty-Rh D.

Bezpośrednio do badania Pacjentka nie musi się specjalnie przygotowywać. Można je wykonać o dowolnej godzinie. Dodatkowo nie trzeba być na czczo.

Wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu amniopunkcji.

Wskazania do wykonania amniopunkcji:

 • gdy wyniki wcześniejszych badań nieinwazyjnych wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia wad genetycznych u dziecka,
 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • wcześniejsza ciąża, podczas której stwierdzono aberrację chromosomalną, choroby metaboliczne lub wady ośrodkowego układu nerwowego,
 • występowanie chorób genetycznych w najbliższej rodzinie,
 • konieczność ustalenia ojcostwa jeszcze w trakcie trwania ciąży,
 • zakażenie toksoplazmozą.

Przeciwwskazania do wykonania amniopunkcji:

 • objawy poronienia,
 • występująca infekcja u Pacjentki,
 • krwawienie z dróg rodnych na 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

Jak wygląda rekonwalescencja po amniopunkcji?

Bezpośrednio po zabiegu Pacjentka powinna pozostać w klinice około 30 minut na obserwacji. Po tym czasie może wrócić bezpiecznie do domu.

Po wykonaniu zabiegu amniopunkcji wskazany jest oszczędny tryb życia. Pacjentka powinna obserwować, czy nie występują u niej żadne niepokojące objawy. W razie wystąpienia niewielkiego bólu można skorzystać z bezpiecznych leków przeciwbólowych lub rozkurczowych.

Wśród niepokojących objawów mogą pojawić się: silny ból, regularne skurcze lub plamienie. Wówczas niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza.


Badanie prenatalne Gliwice I trymestr

Badanie prenatalne Gliwice I trymestr

Badania prenatalne w I trymestrze ciąży - Badanie prenatalne Gliwice I trymestr

Ciąża jest wyjątkowym okresem dla każdej kobiety. Z jednej strony pojawia się radość i ekscytacja, a z drugiej niepokój i lęk przed nieznanym. W głowie rodzi się mnóstwo pytań, w tym najważniejsze: „Czy maluszek jest zdrowy?” Aby to sprawdzić, warto wykonać badania prenatalne w ciąży.Szczegółowe badanie prenatalne I trymestru może mieć istotny wpływ na przebieg całej ciąży. Pozwala wykryć wady genetyczne i anatomiczne płodu. Dzięki temu zarówno przyszli rodzice, jak i szpital mogą przygotować się na ewentualne komplikacje. Wykonanie badań prenatalnych jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a wśród nich są badania przesiewowe, nieinwazyjne oraz diagnostyczne. Badania prenatalne, w tym test PAPP-A, służą wczesnemu wykryciu ryzyka wystąpienia wad genetycznych lub wad rozwojowych u płodu. Ich celem jest umożliwienie planowania odpowiedniego leczenia, zarówno w trakcie ciąży, jak i po jej zakończeniu, oraz przygotowanie rodziców na możliwość wychowywania dziecka, które będzie wymagało szczególnej opieki. Dzięki tym badaniom można podjąć odpowiednie kroki i świadczyć niezbędną opiekę medyczną, co może mieć istotne znaczenie dla zdrowia i rozwoju dziecka.

Test PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein-A) jest jednym z testów przesiewowych wykonywanych w trakcie ciąży. Jest on używany do oceny ryzyka wystąpienia pewnych wad płodu, takich jak zespół Downa (trisomia 21) i zespół Edwardsa (trisomia 18). PAPP-A to białko, które jest produkowane przez łożysko w ciąży. Test PAPP-A mierzy stężenie tego białka we krwi matki. W połączeniu z innymi testami, takimi jak test podwójny (kombinowany) lub test potrójny, może dostarczyć informacji na temat ryzyka wystąpienia wad chromosomalnych u płodu.Wynik testu PAPP-A jest interpretowany w kontekście innych czynników, takich jak wiek matki, wyniki innych testów prenatalnych i badania ultrasonograficzne. Ważne jest, aby pamiętać, że test PAPP-A jest tylko jednym z narzędzi oceny ryzyka i nie stanowi diagnozy.

Oprócz testu PAPPA jest możliwość wykonania w klinice badania w kierunku PREEKLAPSJI czyli stanu przedrzucawkowego. Stan wywołany przed nadciśnienie i pojawia się po 20 tygodniu ciąży i później.Na badanie prenatalne oprócz testu PAPPA składa się dwukrotne pomiar ciśnienia tętniczego krwi obustronny / pomiar przepływu w tętnicy macicznej prawej i lewej pacjentki podczas badania usg oraz poziom laktogenu łożyskowego pobierany z próbki krwi pacjentki. Jeśli wychodzi ze ryzyko jest zwiększone w grupie ryzyka preaklupsji w ramach profilaktyki powinny być włączone leki przez lekarza . Rekomendowane przez Polskie tow ginekologiczne, przez polskie towarzystwo perinatalnej.

Badania prenatalne w I trymestrze ciąży - Badanie prenatalne Gliwice I trymestr

Na czym polega badanie w kierunku preeklampsji?

Badania w kierunku preeklampsji są przeprowadzane w celu monitorowania i oceny ryzyka wystąpienia tej poważnej komplikacji ciąży. Preeklampsja to stan charakteryzujący się wysokim ciśnieniem krwi i uszkodzeniem narządów, takich jak wątroba, nerki, czy mózg, u kobiet w ciąży. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla matki, jak i dla płodu. Badania w kierunku preeklampsji obejmują różne testy i ocenę czynników ryzyka. Mogą to być regularne pomiaru ciśnienia krwi, badanie moczu w celu wykrycia białkomoczu, monitorowanie wzrostu płodu za pomocą ultrasonografii, ocena poziomów białek we krwi (takich jak PAPP-A, wspomniany wcześniej, czy też inne substancje), a także badania krwi w celu oceny funkcji nerek, wątroby i innych narządów.Wczesne wykrycie preeklampsji jest istotne, ponieważ pozwala na monitorowanie stanu zdrowia matki i płodu oraz podejmowanie odpowiednich działań medycznych. W przypadku rozwoju preeklampsji, lekarz może zalecić zmiany w stylu życia, monitorowanie częstszych wizyt, stosowanie leków lub w niektórych przypadkach poród przed planowanym terminem w celu zapobieżenia powikłaniom.

W Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet pracują doświadczeni lekarze ginekolodzy, którzy posiadają ogromną wiedzę z zakresu ciąży i położnictwa. Nasi specjaliści dysponują certyfikatem londyńskiej fundacji „The Fetal Medicine Foundation” potwierdzającym wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia badań prenatalnych.
Wszystkie badania prenatalne wykonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu ultrasonograficznego, dzięki czemu wyniki są precyzyjne i bardzo dokładne. Serafin Clinic Gliwice - Klinika dla Kobiet to miejsce, gdzie prowadzimy ciążę kompleksowo. To wszystko sprawia, że zaufały nam Pacjentki z całego Śląska.

Jakie nieprawidłowości można zdiagnozować dzięki badaniom prenatalnym w I trymestrze ciąży?

Dzięki badaniom prenatalnym wykonywanym w I trymestrze można wykryć różnego rodzaju wady genetyczne i anatomiczne. Wśród badanych parametrów jest między innymi marker NT. Im jego wartość jest wyższa, tym większe ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość płodu oraz wiek płodu podczas realizacji badania w I trymestrze ciąży.

Nieprawidłowości, które można zdiagnozować wykonując badania prenatalnego w I trymestrze ciąży:
- poszerzona przezierność karkowa która jest nieprawidłowością np zwiększająca ryzyko aberracji chromosomowej (zespół Downa, Edwardsa i Patau’a),
- nieprawidłowy przepływ na zastawce trójdzielnej serca,
- brak kości nosowej sugerującej wadę genetyczną płodu,
- obrzęk płodu,
- wady wynikającej z anatomii (brak kości czaszki,
- brak kończyn,

Kto powinien wykonać badanie prenatalne I trymestru?

Badania prenatalne kierowane są do każdej kobiety będącej w ciąży. Wbrew powszechnej opinii, większość dzieci z chorobami genetycznymi rodzą młode kobiety, które stanowią nawet 75% wszystkich urodzeń. Jednak badania szczególnie zalecane są kobietom po 35 roku życia i tym obciążonym historią medyczną. Jest to spowodowane głównie faktem, iż z wiekiem komórki jajowe starzeją się i mogą mieć nieprawidłową budowę. Przekłada się to na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwojowych.
Także kobiety, które wcześniej urodziły dziecko z aberracją chromosomalną lub ktoś w ich rodzinie cierpi na jedną z tych chorób są szczególnie obarczone ryzykiem wystąpienia wad genetycznych w przypadku ciąży.

Kiedy najlepiej wykonać badanie prenatalne I trymestru?

Badanie prenatalne w I trymestrze najlepiej wykonać między 11. a 13. tygodniem i 6 dniem ciąży.

Jest to niezwykle istotne, ponieważ wówczas najlepiej widać wszystkie organy, które podlegają badaniu. Dokładność badań prenatalnych uzależniona jest od czasu, w którym zostaną one wykonane, dlatego tak ważne jest stosowanie się do ogólnie przyjętych terminów.

Jak wygląda badanie prenatalne I trymestru?

Badanie ultrasonograficzne.
Badanie prenatalne ultrasonograficzne jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne. Trwa około 20 minut w zależności od ułożenia się dziecka. W pierwszej kolejności lekarz sprawdza, czy ciąża jest żywa oraz ilu płodowa. Następnie oceniana jest budowa anatomiczna maluszka.Podczas badania lekarz ginekolog dokonuje precyzyjnych pomiarów jego wszystkich organów.

Co jest sprawdzane podczas I badania prenatalnego?

- głowa, tułów oraz kończyny
- wszystkie narządy wewnętrzne, takie jak serce, mózg, żołądek i pęcherz moczowy,
- długość ciemieniowo-siedzeniowa, czyli odległość między czubkiem głowy, a końcem pupy (dzięki temu lekarz może ocenić stopień zaawansowania ciąży oraz ustalić orientacyjny termin porodu),
- przezierności fałdu karkowego NT - podstawowy marker wad genetycznych,
- kość nosowa - jej brak może oznaczać występowanie zaburzeń chromosomalnych,
- obrzęk szyi z cechami wodniaka karku.
Następnie wszystkie uzyskane parametry wprowadzane są do specjalnego programu komputerowego. Dzięki temu możliwe jest obliczenie skali ryzyka pojawienia się wad genetycznych. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i nieprawidłowości Pacjentka zostaje skierowana na dalszą diagnostykę.

Badanie PAPP-A - TEST PAPP-A

Jest to badanie przesiewowe, które jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne dla matki oraz dziecka. Składa się z dwóch części:
badania ultrasonograficznego i badania próbki krwi matki. Na jego podstawie można ocenić, czy u dziecka występują zaburzenia chromosomalne, takie jak zespół Downa, Edwardsa i Patau’a.
Podczas badania PAPP-A oceniany jest łączny stan ryzyka wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń. Jest to swego rodzaju statystyka, jednak daje aż 95% szans na to, że wynik się sprawdzi. Ocenie podlega zarówno wywiad lekarski, wiek matki, wynik badania usg, jak i wyniki badań biochemicznych z krwi matki (wolna podjednostka beta-hCG i białko PAPP-A).

Jakie korzyści niesie za sobą wykonanie badania prenatalnego w I trymestrze ciąży?

Wykonanie badań prenatalnych w I trymestrze ciąży niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim możliwe jest wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości w budowie anatomicznej dziecka oraz różnego rodzaju zaburzeń genetycznych. Dzięki temu, przyszła mama może podjąć decyzję, co do dalszego postępowania. Wiele wad i nieprawidłowości rozwojowych można zacząć leczyć jeszcze w momencie, gdy dziecko znajduje się w brzuchu mamy.Dodatkowo, poznając diagnozę o ewentualnym wystąpieniu zaburzeń chromosomalnych wcześniej, przyszli rodzice mogą przygotować się do opieki nad dzieckiem w domu oraz zaplanować jego leczenie tuż po narodzinach.
Wykonanie badań prenatalnych sprawia, że przyszła mama znacznie się uspokaja, co znacząco wpływa na jej ogólny stan i samopoczucie. Wówczas może spokojnie oczekiwać na rozwiązanie.

Jak przygotować się do badania prenatalnego w I trymestrze ciąży?

Badanie prenatalne w I trymestrze ciąży nie wymaga większego przygotowania. Można je wykonać o dowolnej porze dnia, dodatkowo Pacjentka nie musi być na czczo.

Wskazania do wykonania badania:
- wiek matki powyżej 35 lat,
- nieprawidłowy kariotyp (zestaw chromosomów) matki lub ojca,
- występowanie zaburzeń chromosomalnych w najbliższej rodzinie,
- wcześniejsze porody, podczas których dziecko urodziło się z aberracją chromosomalną.

Ile kosztuje badanie prenatalne I trymestr - badanie prenatalne Gliwice, badanie prenatalne Katowice

Cena badania prenatalnego w I trymestrze ciąży w Serafin Clinic na Śląsku to - prosimy o kontakt gdyż aktualnie mamy promocję. Przeczytaj Badanie prenatalne Gliwice II trymestr ciąży

Zabiegi uzupełniające :

 

Plastyka ramion

Obwisła skóra na ramionach może być powodem wielu kompleksów. W momencie, gdy zanika naturalny kolagen staje się ona wiotka i traci swą elastyczność.

Więcej Info

Hoodoplastyka – plastyka napletka łechtaczki

Zabieg plastyki łechtaczki jest inaczej nazywany hoodoplastyką. Wykonuje się go u kobiet, które cierpią z powodu przerostu łechtaczki.

Więcej Info

Perineoplastyka (plastyka krocza)

Plastyka krocza to jedna z najpopularniejszych operacji chirurgii ginekologicznej. Wykonywany jest u kobiet, które wymagają poprawy miejsc intymnych po przebytym porodzie.

Więcej Info


wideosesja malucha

Wideosesja Malucha

Wideosesja - podglądanie malucha w czasie rzeczywistym z nagraniem płyty CD

Moment oczekiwania na dziecko to z jednej strony ekscytacja i lęk przed nieznanym, a z drugiej zniecierpliwienie i mnóstwo pytań. Wielu rodziców zastanawia się do kogo dziecko będzie podobne, jak wygląda i co robi w brzuchu mamy. Dzięki najnowszej technologii możemy wiedzieć to wszystko na długo przed narodzinami dziecka! W Serafin Clinic na Śląsku, jako jednej z nielicznych klinik w Polsce, możemy przeprowadzić wideosesję Maluszka!

Każdy przyszły rodzic chciałby zachować dla siebie ten wyjątkowy czas. Teraz pamiątka w postaci wideo prosto z brzucha mamy, jest na wyciągnięcie ręki!

Serafin Clinic Gliwice - Klinika dla Kobiet to wyjątkowe miejsce. Otaczamy kompleksową opieką wszystkie przyszłe mamy oraz te, które już oczekują narodzin. W naszej klinice można wykonać inwazyjne i nieinwazyjne badania diagnostyczne. Dzięki najnowszej aparaturze możliwe jest zobaczenie dziecka w trybie 4D LIVE.

Aparat ultrasonograficzny pozwala uzyskiwać niezwykle plastyczne trójwymiarowe obrazy płodu, o niemal naturalnym kolorze skóry. Wirtualna kontrola punktu padania światła daje możliwość stworzenia wyjątkowego ujęcia. Z racji niezwykle rzeczywistego obrazu płodu, technika ta nazywana jest również wirtualną fetoskopią. Zapraszamy do Serafin Clinic w Gliwicach na Śląsku.

Na czym polega wideosesja maluszka w Serafin Clinic w Gliwicach na Śląsku?

Wideosesja maluszka wykonywana w Serafin Clinic na Śląsku polega na ujęciu obrazu dziecka będącego jeszcze w brzuchu mamy. Dzięki wykorzystaniu najlepszego dostępnego na rynku aparatu do ultrasonografii możliwe jest uchwycenie go w technologii 3D i 4D.

Obraz jest niezwykle rzeczywisty, oddaje zarówno kształt, rozmiar i kolory.

wideosesja malucha

Jakie są korzyści wykonania wideo sesji Maluszka?

Ta niezwykła sesja prosto z brzucha mamy jest przede wszystkim unikatową pamiątką! Jest to pierwszy film z udziałem długo wyczekiwanego Malucha. Dzięki nagraniu przyszli rodzice mogą zachować dla siebie ten wyjątkowy moment.

Nagranie jest na tyle rzeczywiste, że wielu rodziców pierwszy raz może nie tylko usłyszeć bicie serca dziecka, ale również zobaczyć, jak wygląda!

Jak wygląda wideosesja Maluszka?

Wideosesję Maluszka można wykonać na każdym etapie ciąży, jest to zależne od preferencji przyszłych rodziców.

Do brzucha mamy przykładana jest specjalna głowica aparatu ultrasonograficznego. Za pomocą fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości możliwe jest uzyskanie obrazu. Ich wnikanie jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne, nie uszkadzają komórek.

Wideosesja Maluszka trwa około 30 minut, a po wszystkim rodzice otrzymują płytę z nagraniem.


wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wysiłkowe nietrzymanie moczu – nie wstydź się pozbyć problemu!

Wysiłkowe nietrzymanie moczu – nie wstydź się pozbyć problemu!

Wysiłkowe nietrzymanie moczu to wyjątkowo wstydliwa dolegliwość, która dotyka kobiety w każdym wieku. Istnieje wiele różnych przyczyn jej powstawania, od przebytego porodu po menopauzę. Często jest ona także dużo bardziej złożona, dlatego ważna jest odpowiednia diagnoza. Współczesna medycyna oferuje wiele rozwiązań i możliwości leczenia, dzięki którym można się jej skutecznie pozbyć i znów cieszyć się życiem, a co najważniejsze ochronić pęcherz przed nawrotem problemu.

Wstydliwe mokre plamy na bieliźnie

Wysiłkowe nietrzymanie moczu nigdy nie pojawia się nagle, ale na pewno nie można przejść obok niego obojętnie. To nie tylko mokre plamy widoczne na bieliźnie, a nierzadko również na ubraniu. Kobiety, które cierpią na tę przypadłość wstydzą się wychodzić z domu w obawie, że ktoś może to zauważyć, zwłaszcza że pojawia się w trakcie wykonywania codziennych czynności: kichania czy korzystania z siłowni. Problemy z nietrzymaniem moczu wpływają zarówno na sferę fizyczną, jak i psychiczną Pacjentek, które się do nas zgłaszają.  Kobiety, u których zdiagnozowano wysiłkowe nietrzymanie moczu rezygnują z życia towarzyskiego i zbliżeń intymnych, co w efekcie bardzo często często prowadzi nawet do depresji. Dlatego warto jest udać się do specjalisty jak najszybciej, aby skutecznie (i szybko) pozbyć się problemu.

Jaka jest przyczyna wysiłkowego nietrzymania moczu?

Istnieje wiele różnych przyczyn powstawania wysiłkowego nietrzymania moczu. Wśród nich najczęściej wymienia się przebyte porody. Wbrew powszechnej opinii nie tylko wielogodzinny poród ma tu znaczenie, ale również jego przebieg. Z naszych obserwacji wynika, że często występuje u kobiet, u których poród i skurcze musiał zostać wywołany oksytocyną lub dziecko musiało przyjść na świat za pomocą kleszczy czy vacuum. Wówczas odbywa się on dużo szybciej, co pozostaje nie bez znaczenia dla narządów wewnętrznych. U takich kobiet niekontrolowane oddawanie moczu następuje znacznie częściej, nawet podczas kichania, śmiania się czy ćwiczeń fizycznych. Inną przyczyną może być menopauza, która pojawia się nawet po 45. roku życia. Należy jednak pamiętać, że może ona wystąpić nawet u bardzo młodych kobiet. W trakcie menopauzy następuje znacznie zmniejszona produkcja estrogenów, co bezpośrednio przekłada się na wygląd i funkcjonowanie narządów intymnych. Jest to całkowicie prawidłowy i fizjologiczny proces przed którym niestety ciężko jest się uchronić. Dodatkowo częściej mogą występować infekcje pęcherza moczowego, które tylko spotęgują problem. Na niekontrolowany wypływ moczu cierpią również kobiety ze znaczną nadwagą lub otyłością. W ich przypadku leczenie tego wstydliwego schorzenia powinno składać się nie tylko z odpowiednio dobranego zabiegu, ale również zmiany trybu życia, inaczej niekontrolowany wypływ moczu w trakcie rutynowych zajęć będzie na porządku dziennym.

Skuteczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu w Serafin Clinic

W Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet mamy pomagamy naszym Pacjentkom skutecznie leczyć wysiłkowe nietrzymanie moczu. Nasi specjaliści traktują każdą Pacjentkę indywidualnie, dzięki czemu terapia i zabiegi są dostosowane do jej potrzeb i preferencji. Wśród najczęściej wybieranych zabiegów bez wątpienia jest laseroterapia. Dzięki użyciu lasera już po jednym zabiegu kobiety zauważają efekty! Dzieje się tak, ponieważ w trakcie naświetlania następuje wzmożona stymulacja włókien kolagenowych, co w efekcie wzmacnia ściany pochwy i ujścia cewki moczowej. Laserowe leczenie nietrzymania moczu jest zdecydowanie najpopularniejszym zabiegiem wybieranym przez nasze Pacjentki. Inną bardzo popularną, a jednocześnie bezpieczną i bezbolesną metodą jest elektrostymulacja mięśni dna miednicy. To swego rodzaju trening mięśni głębokich, w tym także mięśni Kegla. Jest to idealna alternatywa dla kobiet, które nie chcą skorzystać z bardziej inwazyjnych zabiegów lub nie mają zbyt dużo czasu… a to dlatego, że zabieg trwa zaledwie kilka minut!

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu - fizjoterapia mięśni dna miednicy

Kolejną metodą leczenia jest fizjoterapia mięśni dna miednicy. W tym celu należy udać się do fizjoterapeuty uroginekologicznego na konsultację, podczas której dokładnie oceni rozległość problemu. Sama fizjoterapia składa się z dwóch części: terapii manualnej oraz ćwiczeń (także tych wykonywanych w domu). Regularne wizyty w gabinecie oraz zastosowanie się do wszystkich zaleceń fizjoterapeuty pomogą skutecznie rozwiązać problem nietrzymania moczu. Nie wstydź się pozbyć problemu!Badania nie kłamią, nawet co druga kobieta cierpi z powodu tego schorzenia. Jeśli więc problem wysiłkowego nietrzymania moczu dotyczy właśnie Ciebie, nie wahaj się umówić do specjalisty jak najszybciej. Pamiętaj, o tym, że nieleczone może prowadzić do dużo większych konsekwencji, jak np. zapalenia dróg rodnych i moczowych. W Serafin Clinic Gliwice czeka na Ciebie zespół doświadczonych specjalistów, który pomoże Ci wybrać najlepszą metodę. Ginekologia estetyczna czy fizjoterapia uroginekologiczna? Wybór należy do Ciebie! Najważniejsze jest, aby w porę wybrać odpowiednią metodę leczenia nietrzymania moczu.

Ile kosztuje leczenie wysiłkowego nietrzymania Gliwice, badanie - leczenie nietrzymania moczu Katowice

Cena badania wysiłkowego nietrzymania w Serafin Clinic na Śląsku to - prosimy o kontakt gdyż aktualnie mamy promocję.

Zabiegi uzupełniające :

 

Plastyka ramion

Obwisła skóra na ramionach może być powodem wielu kompleksów. W momencie, gdy zanika naturalny kolagen staje się ona wiotka i traci swą elastyczność.

Więcej Info

Hoodoplastyka – plastyka napletka łechtaczki

Zabieg plastyki łechtaczki jest inaczej nazywany hoodoplastyką. Wykonuje się go u kobiet, które cierpią z powodu przerostu łechtaczki.

Więcej Info

Perineoplastyka (plastyka krocza)

Plastyka krocza to jedna z najpopularniejszych operacji chirurgii ginekologicznej. Wykonywany jest u kobiet, które wymagają poprawy miejsc intymnych po przebytym porodzie.

Więcej Info


Badanie prenatalne III trymestr

Badanie prenatalne III trymestr ciąży

Badania prenatalne w III trymestrze ciąży

III trymestr ciąży to już ostatnia prosta, na którą czekają wszystkie przyszłe mamy. To właśnie czas, w którym zaleca się wykonanie trzeciego i ostatniego badania prenatalnego. Jest ono tak samo ważne, jak poprzednie, nawet jeśli wcześniej nie wykryto żadnych wad i nieprawidłowości u dziecka.

Badanie prenatalne III trymestr ciąży w Serafin Clinic Gliwice

Podczas ostatniego badania prenatalnego widać już dokładnie rysy twarzy dziecka i to właśnie wtedy można wykonać najładniejsze zdjęcia usg. Jednak co ważniejsze, jest to też moment, w którym lekarz może stwierdzić pojawienie się wad np. serca czy mózgu, których wcześniej nie udało się wykryć z powodu zbyt małych rozmiarów płodu.

Serafin Clinic Gliwice - Klinika dla Kobiet to bardzo nowoczesne miejsce, gdzie przyjmują lekarze z wieloletnim doświadczeniem. Wszyscy nasi ginekolodzy, którzy prowadzą ciążę i wykonują badania prenatalne, posiadają certyfikaty londyńskiej fundacji „The Fetal Medicine Foundation”. Także dzięki najnowszej, dostępnej technologii, w tym aparatu ultrasonograficznemu SAMSUNG HERA W9 udało nam się wykryć wiele wad rozwojowych i rozpocząć ich leczenie jeszcze w momencie, gdy dzieci przebywały w brzuchu mamy. Jest to najbardziej precyzyjny i dokładny aparat tego typu na rynku. Serafin Clinic na Śląsku - Klinika dla Kobiet jako jedyni w Gliwicach mamy go w swojej ofercie.

Kto powinien wykonać badanie prenatalne III trymestru?

Badanie prenatalne w trzecim trymestrze ciąży powinny wykonać wszystkie przyszłe mamy. Jest to badanie również ważne, jak wszystkie poprzednie. Nawet jeśli do tej pory nie stwierdzono u dziecka żadnych wad rozwojowych i genetycznych, warto jest to potwierdzić wykonując ostatnie szczegółowe badanie ultrasonograficzne.

Kiedy najlepiej wykonać badanie prenatalne III trymestru?

Badanie prenatalne w III trymestrze ciąży najlepiej jest wykonać między 30. a 33. tygodniem ciąży. Wówczas dziecko jest już w pełni rozwinięte i do dnia porodu będzie głównie przybierać na masie. W związku z tym, że ma coraz mniej miejsca na ruchy, łatwiej jest je zbadać i wykonać pamiątkowe zdjęcia z usg.

Jak wygląda badanie prenatalne III trymestru?

Badanie prenatalne III trymestru jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne. Trwa około 20 minut, długość badania prenatalnego zależy od ułożenia płodu dziecka. Wykonywane jest za pomocą specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego, który pozwala ocenić budowę anatomiczną dziecka oraz stwierdzić wystąpienie ewentualnych wad rozwojowych.Podczas badania lekarz ginekolog przykłada do brzucha Pacjentki specjalną głowicę aparatu usg. Wykonując ruchy we wszystkich kierunkach może dokonać dokładnych pomiarów dziecka oraz precyzyjnie określić ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu czy innych chorób mogących wywołać komplikacje w ostatnich tygodniach ciąży.

Podczas badania sprawdzane są:
- Praca łożyska (przepływy),
- narządy wewnętrzne dziecka,
- budowa anatomiczna,
- ułożenie dziecka,
- wzrost płodu / ograniczenie, zahamowanie lub nadmierny przyrost,
- ewentualne nieprawidłowości, które nie były widoczne do tej pory (wady serca lub nieodpowiednia ilość płynu owodniowego),
- ilość płynu owodniowego,

Jakie korzyści niesie za sobą wykonanie badania prenatalnego w III trymestrze ciąży?

Badanie prenatalne wykonywane w III trymestrze ciąży pozwala wykryć, czy nie pojawiły się niepotwierdzone dotąd nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Wiele wad i schorzeń może ujawnić się dopiero pod koniec ciąży. Jest to też idealny moment, aby w razie takiej ewentualności zaplanować leczenie jeszcze w brzuchu mamy lub tuż po narodzinach dziecka. Różnego rodzaju zaburzenia występujące u dziecka mogą także świadczyć o patologiach ciąży. Podczas ostatniego badania ultrasonograficznego lekarz może ocenić, czy nie występuje u Pacjentki przewlekła niewydolność łożyska lub cukrzyca ciążowa. Ma to istotny wpływ nie tylko na dalszy przebieg ciąży, ale i postępowanie tuż po rozwiązaniu. Należy pamiętać, że mogą być one niebezpieczne dla mamy i dziecka.
Ostatnie badanie prenatalne to także idealny moment, aby uchwycić na zdjęciach lub filmie maluszka, kiedy znajduje się jeszcze w brzuchu mamy. Dzięki wykonaniu III badania prenatalnego przyszła mama może już odetchnąć z ulgą i ze spokojem oczekiwać narodzin maluszka. Jeśli do tej pory czekała ze skompletowaniem wyprawki lub przygotowaniem pokoiku, teraz może już oddać się tym małym, wielkim przyjemnościom.

Jak przygotować się do badania prenatalnego w III trymestrze ciąży?

Badanie prenatalne wykonywane w III trymestrze ciąży nie wymaga przygotowania ze strony Pacjentki. Nie musi opróżniać pęcherza moczowego przed samym badaniem, ani być na czczo. Dodatkowo badanie można wykonać o każdej porze dnia, w zależności od indywidualnych predyspozycji.

Wskazania do wykonania badania:

- wykrycie wad rozwojowych i nieprawidłowości podczas poprzednich badań prenatalnych,
- wcześniejsze urodzenie dziecka z wadami anatomicznymi i genetycznymi,
- zdiagnozowana cukrzyca ciążowa u pacjentki,

Cena badania prenatalnego w III trymestrze ciąży w Serafin Clinic na Śląsku to - prosimy o kontakt gdyż aktualnie mamy specjalną ofertę na badania prenatalne.

Zabiegi uzupełniające :

 

Plastyka ramion

Obwisła skóra na ramionach może być powodem wielu kompleksów. W momencie, gdy zanika naturalny kolagen staje się ona wiotka i traci swą elastyczność.

Więcej Info

Hoodoplastyka – plastyka napletka łechtaczki

Zabieg plastyki łechtaczki jest inaczej nazywany hoodoplastyką. Wykonuje się go u kobiet, które cierpią z powodu przerostu łechtaczki.

Więcej Info

Perineoplastyka (plastyka krocza)

Plastyka krocza to jedna z najpopularniejszych operacji chirurgii ginekologicznej. Wykonywany jest u kobiet, które wymagają poprawy miejsc intymnych po przebytym porodzie.

Więcej Info


Badanie prenatalne Gliwice w II trymestrze ciąży

Badanie prenatalne Gliwice II trymestr ciąży

Badanie prenatalne Gliwice w II trymestrze ciąży - Badanie prenatalne II trymestr - Badanie połówkowe

Badanie prenatalne Gliwice w Serafin Clinic - są jednymi z najważniejszych, jakie przyszła mama powinna wykonać przez cały okres ciąży. Są niezwykle istotne, ponieważ dzięki nim możliwe jest poznanie dokładnej anatomii dziecka, a co za tym idzie, również wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i zaburzeń.

Badanie wykonywane w II trymestrze jest jednym z trzech badań prenatalnych, które zaleca się kobietom będącym w ciąży. Nazywane jest również badaniem połówkowym ze względu na to, że wykonuje się je w połowie ciąży. To moment, w którym nie tylko można usłyszeć bicie serca dziecka, ale również sprawdzić, czy rozwija się prawidłowo. Podczas badania lekarz jest w stanie ocenić zarówno jego budowę zewnętrzną, jak i skontrolować funkcjonowanie narządów wewnętrznych. W Serafin Clinic Gliwice - Klinice dla Kobiet przyjmują tylko lekarze specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z nich uzyskał certyfikat londyńskiej fundacji „The Fetal Medicine Foundation”. Dzięki temu wiemy, że możemy zapewnić przyszłym mamom opiekę na najwyższym możliwym poziomie. Zaufało nam już wiele kobiet, które zdecydowały się prowadzić ciążę w Serafin Clinic w Gliwicach na Śląsku - Klinika dla Kobiet.
Jako jedyna klinika w Gliwicach oferujemy możliwość wykonania badań genetycznych naszym Pacjentkom. Dodatkowo dysponujemy sprzętem najwyższej jakości GE Voluson E8 HD Live, który wyróżnia się niezwykłą precyzją i dokładnością.

Kto powinien wykonać badanie prenatalne II trymestru?

Badanie prenatalne w II trymestrze ciąży powinna wykonać każda przyszła mama. Jest to jedno z najważniejszych badań przeprowadzonych w czasie trwania całej ciąży. Dzięki uzyskanym wynikom lekarz prowadzący może nie tylko zaplanować przyszły poród, ale w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, skierować Pacjentkę na dodatkowe badania. W wielu krajach na świecie badanie to jest obowiązkowe.

Kiedy najlepiej wykonać badanie prenatalne II trymestru?

Badanie prenatalne II trymestru najlepiej wykonać między 19 a 23. tygodniem ciąży. W tym czasie płód jest już na tyle duży, że lekarz wykonujący badanie jest w stanie sprawdzić prawidłową budowę całego ciała oraz wybranych narządów, takich jak: mózg, serce, płuca oraz organy znajdujące się w brzuchu maluszka. Ocenia on również wygląd twarzy, rączek i stópek. Na tym etapie ciąży można już niemal ze 100% pewnością określić płeć dziecka

Jak wygląda badanie prenatalne II trymestru?

Badanie prenatalne II trymestru ciąży jest całkowicie bezinwazyjne i bezpieczne zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Trwa około godziny. Jest bezbolesne, nie wymaga podania znieczulenia i środków przeciwbólowych.
W tym czasie lekarz przykłada do brzucha Pacjentki specjalną głowicę aparatu ultrasonograficznego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dokładnego obrazu dziecka, w tym jego położenia. Badanie pozwala ocenić wiek dziecka oraz jego orientacyjną wagę. Oprócz tego, podczas badania połówkowego lekarz prowadzący może potwierdzić lub wykluczyć występowanie wad strukturalnych płodu: wad serca, rozszczepu kręgosłupa lub podniebienia oraz wad ośrodkowego układu nerwowego.

Podczas badania sprawdzane są:
- nerki wraz z całym układem moczowym,
- struktury mózgowia,
- płeć dziecka,
- długość dziecka - mierzona od główki do pupy,
- obwód brzucha,
- długość kości udowej,
- wielkość główki,
- kark dziecka,
- kość nosowa,
- serca dziecka,
- nerki wraz z całym układem moczowym,
- struktury mózgowia,
- jama brzuszna wraz ze wszystkimi narządami wewnętrznymi,
- poziom wód płodowych,
- łożysko i pępowina,

Jakie korzyści niesie za sobą wykonanie badania prenatalnego w II trymestrze ciąży?

Wykonanie badania prenatalnego w II trymestrze ciąży niesie za sobą wiele korzyści. Dzięki niemu można ocenić przede wszystkim anatomię dziecka, a co za tym idzie, możliwość wystąpienia różnego rodzaju wad i nieprawidłowości w jego budowie. Pozwala to przygotować się na narodziny dziecka z ewentualnymi schorzeniami lub zaplanować jego leczenie jeszcze wtedy, gdy jest w brzuchu mamy. Dokładne pomiary sprawiają, że lekarz może oszacować orientacyjny wiek i wagę dziecka. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ wówczas można zaplanować przyszły poród. Wiele kobiet otrzymuje informację o możliwości porodu poprzez cesarskie cięcie ze względu na rozmiar dziecka.

Podczas badania połówkowego praktycznie w stu procentach możliwe jest poznanie płci dziecka. Często jest to moment, na który czekają wszyscy rodzice. To czas, kiedy można zacząć kompletować wyprawkę.

Jak przygotować się do badania prenatalnego w II trymestrze ciąży?

Badanie połówkowe nie wymaga żadnego przygotowania ze strony Pacjentki. Można je wykonać o dowolnej porze dnia. Dodatkowo przyszła mama nie musi opróżniać pęcherza moczowego, ani być na czczo.

Wskazania do wykonania badania:
- wiek matki powyżej 35 lat,
- nieprawidłowe wyniki badań prenatalnych wykonywanych w I trymestrze ciąży,
- wystąpienie wad chromosomalnych w najbliższej rodzinie,
- wcześniejsze porody, podczas których urodziło się dziecko z aberracją chromosomową,
- stwierdzona u co najmniej jednego z rodziców strukturalna aberracja chromosomowa,

Cena badania prenatalnego w II trymestrze ciąży w Serafin Clinic na Śląsku to - prosimy o kontakt gdyż aktualnie mamy promocję oferty na badania prenatalne.
Przeczytaj również - Badanie prenatalne III trymestr ciąży

Zabiegi uzupełniające :

 

Plastyka ramion

Obwisła skóra na ramionach może być powodem wielu kompleksów. W momencie, gdy zanika naturalny kolagen staje się ona wiotka i traci swą elastyczność.

Więcej Info

Hoodoplastyka – plastyka napletka łechtaczki

Zabieg plastyki łechtaczki jest inaczej nazywany hoodoplastyką. Wykonuje się go u kobiet, które cierpią z powodu przerostu łechtaczki.

Więcej Info

Perineoplastyka (plastyka krocza)

Plastyka krocza to jedna z najpopularniejszych operacji chirurgii ginekologicznej. Wykonywany jest u kobiet, które wymagają poprawy miejsc intymnych po przebytym porodzie.

Więcej Info


Labioplastyka - dlaczego warto? Opinia pacjentki

Zmiana wyglądu miejsc intymnych i związany z tym dyskomfort to realny problem wielu kobiet, który negatywnie wpływa na ich samopoczucie czy satysfakcję seksualną. Jednocześnie jest to taki problem, który łatwo da się rozwiązać poprzez zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Wypełnianie warg sromowych kwasem hialuronowym to mało inwazyjna i prosta procedura, pozwalająca odzyskać dawny kształt i wygląd okolic intymnych. Sprawdź, jakie są korzyści takiego zabiegu i kiedy warto rozważyć jego przeprowadzenie.