Biopsje cienkoigłowe

Co to jest Biopsje cienkoigłowe ?

Pacjenci, u których podejrzewa się różnego rodzaju choroby nowotworowe potrzebują specjalistycznej diagnostyki, która pozwoli potwierdzić lub wykluczyć schorzenie. Jednym z pierwszych, a zarazem najważniejszych badań diagnostycznych jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC). Pozwala na małoinwazyjne pobranie materiału do dalszych badań cytopatologicznych. 

Zabieg biopsji cienkoigłowej powinien być wykonywany przez doświadczonego lekarza onkologa pod stałą kontrolą aparatu do ultrasonografii. Dzięki temu jest on znacznie bezpieczniejszy i przewidywalny. Zdarza się, że pobrany do badania materiał jest niewystarczający do oceny laboratoryjnej, wówczas lekarz może zlecić wykonanie biopsji gruboigłowej. Biopsja gruboigłowa różni się tym, że podczas jej wykonania pobierane są całe tkanki, a nie tylko materiał diagnostyczny. 

Serafin Clinic Gliwice to nowoczesne centrum medyczne, gdzie przeprowadzamy różnego rodzaju badania diagnostyczne, w tym również onkologiczne. Prawidłowa diagnoza jest kluczem do efektywnego leczenia. Nasz zespół tworzą lekarze z wieloletnim doświadczeniem i ogromną wiedzą, które stale podnoszą uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach w kraju i zagranicą. Dzięki temu możemy zapewnić naszym Pacjentom opiekę medyczną na światowym poziomie. 

Na czym polega biopsja cienkoigłowa w diagnostyce onkologicznej?

Biopsja cienkoigłowa w diagnostyce onkologicznej polega na pobraniu komórek od Pacjenta w celu sprawdzenia, czy nie występują w nich markery nowotworowe. Następnie pobrany materiał zostaje oddany do badania cytopatologicznego. Na podstawie otrzymanego wyniku możliwe jest zaplanowanie dalszego leczenia. 

Jakie są wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu? 

Wskazania:

  • kontrola różnego rodzaju zmian, które nie zostały zdiagnozowane w trakcie innych badań,
  • rozpoznanie zmian nowotworowych, 
  • śledzenie postępu procesu chorobowego, 
  • kontrola w trakcie leczenia onkologicznego.

Przeciwwskazania: 

  • aktywna infekcja, 
  • stan zapalny skóry w miejscu zabiegu, 
  • ciężka skaza krwotoczna, 
  • problemy z krzepliwością krwi, 
  • stosowanie leków przeciwzakrzepowych.

Jak przygotować się do zabiegu biopsji cienkoigłowej?

Zabieg biopsji cienkoigłowej nie wymaga od Pacjenta szczególnego przygotowania. Ważne jest, aby w tym czasie nie występowała żadna infekcja oraz kaszel, który mógłby przeszkodzić w pobraniu materiału. 

Skóra w miejscu zabiegu musi być czysta, bez żadnych ran i uszkodzeń, ponieważ może to dyskwalifikować Pacjenta. 

Jak wygląda zabieg biopsji cienkoigłowej?

Zabieg biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w Serafin Clinic Gliwice poprzedzony jest konsultacją z lekarzem onkologiem, który przede wszystkim sprawdzi, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania. 

Sam zabieg jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny dla Pacjenta. Nie ma konieczności znieczulania. W pierwszej kolejności Pacjent zajmuje wygodną pozycję, zazwyczaj leżąc. W czasie wykonywania biopsji nie wolno się poruszać. Do zabiegu używana jest bardzo cienka, sterylna igła, za pomocą której zostanie pobrany materiał do badania. Pod kontrolą usg lekarz delikatnie nakłuwa miejsce igłą, a następnie drogą aspiracji zasysa materiał. Całkowity czas trwania zabiegu wynosi około 15 minut, jednak jest on zależny od indywidualnych predyspozycji Pacjenta. 

Pobrany materiał zostaje umieszczony w probówce i przekazany do laboratorium w celu jego zbadania. Na wynik czeka się około 2-3 tygodni. 

Po zabiegu Pacjent może powrócić do wykonywania codziennych czynności. Nie wymaga on żadnej rekonwalescencji. 

Biopsja cienkoigłowa – 1 zmiana

230 zł

Biopsja cienkoigłowa – każda kolejna zmiana

150 zł